Obligacje

EFL: Powodzenie emisji długu

Europejski Fundusz Leasingowy zakończył proces sekurytyzacji portfela wierzytelności leasingowych, który pod względem wartości należy do największych tego typu transakcji na polskim rynku leasingu.
Foto: Bloomberg

W ramach przeprowadzonej transakcji spółka celowa nabyła od EFL portfel wierzytelności leasingowych o wartości 2,22 mld zł, w oparciu o który zostały wyemitowane obligacje o łącznej kwocie 1,798 mld zł. Papiery dłużne objęły międzynarodowe i krajowe instytucje finansowe. Głównym inwestorem został Europejski Bank Inwestycyjny, który objął obligacje o wartości 1,057 mld zł. Wsparcie w formie gwarancji wniósł również Europejski Fundusz Inwestycyjny, obejmując nią pozostałą część obligacji, nabytą przez inwestorów prywatnych.

– Jest to pierwsza transakcja sekurytyzacyjna przeprowadzona przez EFL, dlatego tym bardziej cieszy jej sukces – komentuje Radosław Kuczyński, prezes EFL.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły