Obligacje

Czy można być spekulantem na wtórnym rynku obligacji?

Ostatnie miesiące stworzyły możliwość zakupu obligacji korporacyjnych po cenach nieoglądanych od wielu lat, a w ostatnich tygodniach notowania wzrosły, umożliwiając realizację szybkich zysków.
Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek

Nie jest to dominująca strategia na rynku obligacji korporacyjnych, bo nastawienie na zyski ze spekulacji wyklucza chociażby niska płynność Catalyst i relatywnie wysokie prowizje maklerskie. Niemniej w pewnych specyficznych warunkach rynkowych inwestorzy regularnie obserwujący przebieg notowań obligacji korporacyjnych stają od czasu do czasu przed szansą „dorobienia do portfela", przeprowadzając transakcje o spekulacyjnym charakterze.

GetBackowy popłoch

Taką szansę stworzyła w ostatnich miesiącach afera GetBacku, której wybuch wyraźnie odbił się na notowaniach obligacji firm – także niepowiązanych z windykatorem nawet branżowo. Kto założył, że default GetBacku nie wpływa na zdolność innych emitentów do generowania gotówki z prowadzonej dotychczas działalności, miał szansę odkupić taniej obligacje, które wystraszeni inwestorzy – zapewne głównie indywidualni – sprzedawali po niższych niż dotychczas cenach. Co do zasady można przyjąć, że szczyt popłochu inwestorów przypadł na czerwiec i lipiec.

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Parkietu"
Czytaj "Parkiet" w e-prenumeracie i uzyskaj dostęp do wszystkich treści
    Otrzymujesz dostęp do:
  • analiz, opinii, komentarzy, kwartalnych wyników finansowych
  • oraz pozostałych artykułów serwisu Parkiet.com
Kup teraz

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: PARKIET

×

�adna cz�� jak i ca�o�� utwor�w zawartych w dzienniku nie mo�e by� powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos�b (w tym tak�e elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) w��cznie z kopiowaniem, szeroko poj�t� digitalizacj�, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym tak�e zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek u�ycie lub wykorzystanie utwor�w w ca�o�ci lub w cz�ci bez zgody Gremi Media SA lub autor�w z naruszeniem prawa jest zabronione pod gro�b� kary i mo�e by� �cigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artyku�u mo�liwe jest tylko i wy��cznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artyku��w prasowych" [Poprzednia wersja obowi�zuj�ca do 30.01.2017]. Formularz zam�wienia mo�na pobra� na stronie www.rp.pl/licencja.


Wideo komentarz