Medycyna i zdrowie

Master Pharm: wzrost przychodów, spadek zysków

Według wstępnych szacunków zarządu przychody producenta suplementów diety narastająco po trzech kwartałach wzrosły w ujęciu rocznym o 26 proc., do 41 mln zł. Zysk netto w omawianym okresie spadł natomiast o 18 proc., do 3,8 mln zł.
Foto: spółka

Według szacunków zarządu narastająco po trzech kwartałach spółka zanotowała 3,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 4,7 mln zł zysku w analogicznym okresie rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wzrosły do 41 mln zł z 32,5 mln zł. Wzrost przychodów grupy o 26 proc. był efektem większej liczby obsługiwanych odbiorców usług produkcji kontraktowej suplementów diety oraz rosnącej sprzedaży produktów marek własnych, prowadzonej przez spółkę zależną Avet Pharma.

Pomimo wyższego poziomu przychodów, pozycje wynikowe pozostawały pod presją kosztów, które na poziomie skonsolidowanym po trzech kwartałach 2017 r. wyniosły 36,1 mln zł, co oznacza wzrost o 38 proc. w ujęciu rok do roku. Wśród kosztów najsilniej (+56 proc. rdr) wzrosły koszty energii, surowców i materiałów, związane m. in. z większym wolumenem produkcji.

- Na wyniki grupy duży wpływ miały koszty związane z inwestycjami w obiekty produkcyjne oraz z zatrudnieniem nowych pracowników. Koszty te uważamy za przejściowe i niezbędne dla dalszego rozwoju grupy. Rosnące przychody potwierdzają, że dzięki rozbudowie mocy produkcyjnych jesteśmy w stanie obsłużyć większą liczbę klientów i zleceń. Jeżeli chodzi o przyszłe kwartały, spodziewamy się dalszego wzrostu sprzedaży, przy stopniowej poprawie pozycji wynikowych – stwierdził Jacek Franasik, prezes Master Pharmu.

Raport za III kwartał spółka opublikuje 16 listopada.

W ostatnich miesiącach notowania jedynego na GPW producenta suplementów diety są pod wyraźną presją podaży. W ciągu trzech miesięcy akcje potaniały o około 38 proc. Kapitalizacja firmy wynosi 83 mln zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły