REKLAMA
REKLAMA

Medycyna i zdrowie

Nie będzie rewidenta ds. szczególnych w Biotonie

Mniejszościowym akcjonariuszom, którzy zaskarżyli sprzedaż singapurskiej spółki Chińczykom, nie udało się przeforsować uchwały na walnym zgromadzeniu.
Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński

Około godz. 14 kurs Biotonu rośnie o 0,2 proc. do 5,86 zł. Zakończyło się już walne zgromadzenie akcjonariuszy tej spółki. W projektach uchwał było m.in. powołanie rewidenta ds. szczególnych. W głosowaniu udział wzięli akcjonariusze dysponujący 56,7 proc. kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano prawie 15,5 mln głosów, a przeciw ponad 33 mln. Wcześniej swoją opinię w komunikacie bieżącym umieścił zarząd.

„Zarząd podkreśla, że sens powoływania rewidenta istnieje jedynie wtedy, gdy jest to działanie podejmowane w dobrej wierze, które rzeczywiście ma na celu uzyskanie rzetelnej informacji dotyczącej prowadzenia określonych spraw spółki. Biorąc pod uwagę jednoczesne wniesienie przez wnioskodawców powództwa przeciwko spółce również odnoszącego się do transakcji, zarząd ma poważne wątpliwości co do intencji wnioskodawców. Zarząd stoi na stanowisku, że złożony wniosek może być rozpatrywany w kontekście nadużycia prawa przysługującego akcjonariuszom mniejszościowym" – czytamy w końcowych wnioskach, zamieszczonych w opinii.

Jak pisaliśmy kilka tygodni temu w „Parkiecie" , mniejszościowy akcjonariusz Biotonu – firma AIS2 Investment z siedzibą w Warszawie – złożył w sądzie pozew o uchylenie sprzedaży spółki SciGen chińskiej grupie farmaceutycznej Yifan. Chodzi o „uchylenie uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na transakcję zbycia SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze oraz określenia podstawowych warunków dla transakcji podjętej w dniu 11 czerwca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta".

Bioton sprzedał SciGen za 26,7 mln dolarów w gotówce i przejął licencję insulinową tej spółki wycenianą na 30 mln dolarów. Płatność już wpłynęła do firmy. 30–35 mln zł z tej transakcji ma być przeznaczone na redukcję długu polskiej spółki, a pozostałe ponad 60 mln zł na prace badawczo-rozwojowe analogów insuliny. Jednocześnie firma umorzyła część pożyczki udzielonej kilka lat temu SciGenowi.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA