REKLAMA
REKLAMA

Medycyna i zdrowie

PBKM: wyniki poniżej oczekiwań

Polski Bank Komórek Macierzystych w pierwszym półroczu 2019 roku wypracował przychody ze sprzedaży w wysokości 90,4 mln zł. To o 21,3 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Foto: Adobestock

Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk EBITDA w wyniósł 14,4 mln zł, wobec 20,9 mln zł skorygowanej EBITDA w pierwszym półroczu 2018 r. EBITDA gotówkowa w pierwszej połowie 2019 wyniosła 13,7 mln zł. Skorygowany zysk netto wyniósł 9,3 mln zł, wobec 14,6 mln zł skorygowanego zysku netto w tym samym okresie roku ubiegłego.

Najważniejszymi czynnikami, które miały negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PBKM w pierwszym półroczu 2019 roku było poniesienie kosztów jednorazowych, w tym głównie zrealizowanych procesów akwizycyjnych i przeprowadzonych analiz perspektyw działalności, które wyniosły około 2,5 mln zł. Istotna była także zmiana prawa podatkowego na Węgrzech i ponowne wprowadzenie opodatkowania 27 proc. podatku VAT usług bankowania krwi, które spowodowały obniżenie wyników o około 1,4 mln zł. O około 4 mln zł wzrosły także koszty wynagrodzeń (bez uwzględnienia nowo przejętych spółek). Jest to związane ze znaczącym wzrostem zatrudnienia w Grupie PBKM (o 50 osób) oraz koniecznością zwiększenia budżetu na wynagrodzenia dotychczasowych pracowników.

W pierwszym półroczu 2019 roku PBKM pozyskała 20,5 proc. więcej nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łącznie pozyskano 12 164 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C, wobec 10 098 próbek krwi pępowinowej lub tkanek pozyskanych w pierwszej połowie 2018 r. Na koniec czerwca 2019 r. PBKM w segmencie B2C przechowywała 253 249 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, o prawie 61,4 proc. więcej w porównaniu rok do roku.

- Pomimo wypracowania ponad 20 proc. wzrostu przychodów w pierwszym półroczu, przy jednoczesnym wzroście nakładów finansowych na powiększenie struktur sprzedażowych, osiągnięty poziom przychodów jest poniżej naszych oczekiwań. Czynnikiem zewnętrznym ograniczającym dynamikę naszych przychodów, na który nie mamy wpływu, jest osłabienie zainteresowania usługami bankowania na niektórych rynkach Europy Zachodniej wynikające z trudnej sytuacji finansowej jednego z naszych głównych europejskich konkurentów, powodujące spadek zaufania wśród lekarzy oraz potencjalnych klientów - mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu PBKM.

PBKM jest notowany na GPW od kwietnia 2016 r. Cena waloru wynosi obecnie 59 zł., a kapitalizacja przekracza 335 mln zł.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA