REKLAMA
REKLAMA

Medycyna i zdrowie

Bioton ma ugodę z Harbin Gloria Pharmaceuticals

Bioton zawarł z Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd oraz SciGen PTE.Ltd. wiążący list intencyjny (WLI). Na jego podstawie Harbin Gloria Pharmaceuticals jest zobowiązana do zapłaty polskiej spółce 9 mln USD tytułem finalnej ugody. Dotyczy ona wszelkich sporów między stronami związanych z umową dostawy i dystrybucji.
Foto: Adobestock

Pierwsza transza w wysokości 3 mln USD zostanie wpłacone w ciągu 10 dni od podpisania WLI. Pozostałe 6 mln USD zostanie spłacone do 16 lutego.

„Jeśli Gloria nie wywiąże się w pełni ze swojego zobowiązania wynikającego z WLI, WLI rozwiązuje się i staje się bezskuteczne, a spółce nadal przysługiwać będzie prawo do rozpoczęcia zamierzonego postępowania arbitrażowego przeciwko Glorii w odniesieniu do wszystkich strat i szkód wynikających z UDD" – zapowiedziano w komunikacie.

W sierpniu zeszłego roku Harbin Gloria Pharmaceuticals wypowiedział Biotonowi umowę dostawy i dystrybucji z września 2015 r. Dotyczyła ona dostawy oraz dystrybucji produktów insuliny polskiej spółki na rynku chińskim.

Walor spółki na poniedziałkowej sesji drożał o ponad 7 proc., do 4,17 zł. Kapitalizacja przekracza 369,2 mln zł

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA