REKLAMA
REKLAMA

Lokaty

TOP 10 lokat na 1 rok. Maj 2019 r.

Spada oprocentowanie lokat długoterminowych – na depozytach rocznych średnio zarobić można 1,5 proc. w skali roku. Oszczędzający otrzymają najwyższe odsetki na Lokacie na Nowe Środki Plus w Idea Banku. Lokując 10 tys. zł, po dwunastu miesiącach otrzymają dodatkowe 290 zł.
Foto: Adobestock

Oprocentowanie Lokaty Na Nowe Środki Plus sięga 2,9 proc. w skali roku. Jeszcze miesiąc temu Idea Bank oferował na tym depozycie 3,5 proc. Produkt dostępny jest dla posiadaczy konta. Na lokatę można wpłacać tylko nowe środki (od 500 zł do 1 mln zł) - jest to nadwyżka ponad łączne saldo wszystkich środków pieniężnych posiadacza rachunku w Idea Banku liczone na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił wpływ środków na lokatę.

Mniej zarobi się też w Getin Banku. Oprocentowanie Lokaty na Nowe Środki na 12 miesięcy spadło o 0,1 pkt. proc. i wynosi obecnie 2,4 proc. w skali roku. W tym przypadku, żeby założyć lokatę, nie trzeba mieć konta w Getinie. Bank wymaga jedynie wpłaty nowych środków, w kwocie od 500 zł do maksymalnie 1 mln zł. Nowe środki definiowane są jako nadwyżka ponad złotowe środki klienta utrzymywane na wszystkich jego rachunkach i lokatach prowadzonych przez Getin Bank na koniec 5 maja 2019 roku.

Na 2,3 proc. w skali roku liczyć mogą właściciele kont osobistych w Toyota Banku. W roczną Lokatę Plus inwestować można kapitał przewyższający kwotę 5 tys. zł.

Maksymalnie do 2,25 proc. w skali roku na EKOlokacie Plus otrzymają klienci Banku Ochrony Środowiska, jeśli tylko są posiadaczami ich konta osobistego i utrzymują na nim średniomiesięczne saldo w wysokości minimum 10 proc. kwoty lokaty w każdym miesiącu kalendarzowym trwania depozytu. Dodatkowo, w każdym miesiącu trwania lokaty oszczędzający zobowiązany jest wykonywać transakcje bezgotówkowe kartą debetową na kwotę minimum 300 zł. Minimalna wpłata, to 1 tys. zł.

Alior Bank, Credit Agricole i Santander Consummer Bank gwarantują oszczędzającym 2 proc. zysku w skali roku, jeżeli ci wpłacać będą nowe środki. Na start przelać można po 1 tys. zł. W Credit Agricole, banku który jako jedyny w tym gronie wymaga posiadania ROR, maksymalna inwestycja nie powinna przekraczać 100 tys. zł, w Alior Banku - 200 tys. zł, a w Santander Consummer Banku – 4 mln zł. Alior wylicza nowe środki jako nadwyżkę ponad łączne saldo środków zgromadzonych na kontach, rachunkach oszczędnościowych i lokatach złotowych klienta, według stanu na dzień 8 maja 2019 r., Santanderze dniem bazowym jest - 1 marca 2019 r., a w Credit Agricole 31 marca 2019 r.

Cięcia nie ominęły Nest Lokaty Lojalnej w Nest Banku. W lutym oprocentowanie tego depozytu wynosiło 2,8 proc. w skali roku, dziś jest ono o 0,9 pkt. proc. niższe. Produkt oferowany jest osobom obsługującym Nest Konto, które na rachunku mają regularne wpływy pensji: 1 tys. zł - w przypadku osób fizycznych i 6 tys. zł - gdy inwestorem jest klient biznesowy. Przedsiębiorcy muszą dodatkowo wykonywać przelewy do ZUS i US. Na lokatę można wpłacać od 1 tys. zł do 2 mln zł. 1,9 proc. w skali roku zarobią też klienci wybierający w Banku Millennium Lokatę Horyzont Zysku (nowe środki – od 1 tys. zł do 100 tys. zł, saldo wyliczane na koniec 16 października 2018 r.).

PlusBank i eurobank poprzez aplikacje mobilne oferują lokaty terminowe z oprocentowaniem sięgającym odpowiednio 1,7 proc. i 1,55 proc. w skali roku. Wpłaty powyżej 200 zł w eurobanku i 1 tys. zł w PlusBanku są nieograniczone.

Możliwy do wypracowania zysk na e-Lok@cie w Pekao SA sięga 1,2 proc. w skali roku. Żeby założyć depozyt należy mieć ROR i na lokatę przelać minimum 1 tys. zł. Po 1,1 proc. w skali roku płacą BGŻOptima na Lokacie Klasycznej i T-Mobile Usługi Bankowe na Lokacie Standardowej.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA