Komunikaty spółek ESPI i EBI

POLNORD SA - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zabudowy Portu Praskiego w Warszawie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieĹźÄ?cy nr 11 / 2012
Data sporzÄ?dzenia: 2012-06-05
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zabudowy Portu Praskiego w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
TreĹ?Ä? raportu:
POLNORD SA ("Polnord", "SpóĹ?ka") informuje, iĹź w dniu 05.06.2012 r. Polnord oraz Elektrim SA podpisaĹ?y ramowe "Porozumienie o wspóĹ?pracy", które wyraĹźa wolÄ? podjÄ?cia wspóĹ?pracy przy realizacji wspólnej inwestycji na terenie Portu Praskiego w Warszawie.
W ramach przedsiÄ?wziÄ?cia deweloperskiego pod nazwÄ? "Port Praski", na terenie ograniczonym ulicami Okrzei, Sierakowskiego, J. Zamoyskiego oraz WrzesiĹ?skÄ? w Warszawie, strony planujÄ? zrealizowanie pierwszego etapu inwestycji mieszkaniowej wraz z usĹ?ugami o powierzchni uĹźytkowej ok. 40.000 m kw. Przewidywana wartoĹ?Ä? projektu deweloperskiego liczona w cenach sprzedaĹźy to okoĹ?o 320.000.000,- zĹ?.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieĹźÄ?cy nr 11 / 2012
Data sporzÄ?dzenia: 2012-06-05
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zabudowy Portu Praskiego w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
TreĹ?Ä? raportu:
POLNORD SA ("Polnord", "SpóĹ?ka") informuje, iĹź w dniu 05.06.2012 r. Polnord oraz Elektrim SA podpisaĹ?y ramowe "Porozumienie o wspóĹ?pracy", które wyraĹźa wolÄ? podjÄ?cia wspóĹ?pracy przy realizacji wspólnej inwestycji na terenie Portu Praskiego w Warszawie.
W ramach przedsiÄ?wziÄ?cia deweloperskiego pod nazwÄ? "Port Praski", na terenie ograniczonym ulicami Okrzei, Sierakowskiego, J. Zamoyskiego oraz WrzesiĹ?skÄ? w Warszawie, strony planujÄ? zrealizowanie pierwszego etapu inwestycji mieszkaniowej wraz z usĹ?ugami o powierzchni uĹźytkowej ok. 40.000 m kw. Przewidywana wartoĹ?Ä? projektu deweloperskiego liczona w cenach sprzedaĹźy to okoĹ?o 320.000.000,- zĹ?.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLNORD SA
(peĹ?na nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowoĹ?Ä?)
Ĺ?lÄ?ska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
polnord@polnord.pl polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)

POLNORD SA
(peĹ?na nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowoĹ?Ä?)
Ĺ?lÄ?ska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
polnord@polnord.pl polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJÄ?CYCH SPÓĹ?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Bartosz Puzdrowski Prezes ZarzÄ?du
2012-06-05 Piotr WesoĹ?owski Wiceprezes ZarzÄ?du

PODPISY OSÓB REPREZENTUJÄ?CYCH SPÓĹ?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Bartosz Puzdrowski Prezes ZarzÄ?du
2012-06-05 Piotr WesoĹ?owski Wiceprezes ZarzÄ?du

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.