REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

Budimex SA - Budynek biurowo – usługowy przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu – nowy kontrakt Budimeksu SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Budynek biurowo – usługowy przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu – nowy kontrakt Budimeksu SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
rb bx/26/11

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 4 kwietnia 2011 r. po otrzymaniu stosownych dokumentów, powziął informację o podpisaniu w dniu 1 kwietnia br. z 2Build Sp. z o.o. umowy na budowę budynku biurowo-usługowego przy ul. Grunwaldzkiej nr 182-196 w Poznaniu wraz z niezbędną infrastrukturą.
Wartość kontraktu: 73 600 000,00 zł netto
Termin rozpoczęcia: nie później niż do dnia 10 kwietnia 2011r.
Termin zakończenia: nie później niż do dnia 31 października 2012r.
Okres gwarancji:
• 10 lat na pokrycie dachu, ślusarkę aluminiową i jej szklenie, okładzinę elewacyjną, konstrukcję stalową i
żelbetową, drogi i chodniki;
• 3 lata na pozostałe elementy obiektu i infrastruktury
Termin płatności: 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Gwarancja bankowa: 5% wartości brutto kontraktu
Kary umowne płacone przez wykonawcę:
• 0,2% wartości kontraktu brutto za zwłokę w zakończeniu realizacji projektu w za każdy dzień zwłoki
• 15% wartości kontraktu brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od
wykonawcy
Kary umowne płacone przez zamawiającego:
• 15% wartości kontraktu brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od
zamawiającego
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Budynek biurowo – usługowy przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu – nowy kontrakt Budimeksu SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
rb bx/26/11

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 4 kwietnia 2011 r. po otrzymaniu stosownych dokumentów, powziął informację o podpisaniu w dniu 1 kwietnia br. z 2Build Sp. z o.o. umowy na budowę budynku biurowo-usługowego przy ul. Grunwaldzkiej nr 182-196 w Poznaniu wraz z niezbędną infrastrukturą.
Wartość kontraktu: 73 600 000,00 zł netto
Termin rozpoczęcia: nie później niż do dnia 10 kwietnia 2011r.
Termin zakończenia: nie później niż do dnia 31 października 2012r.
Okres gwarancji:
• 10 lat na pokrycie dachu, ślusarkę aluminiową i jej szklenie, okładzinę elewacyjną, konstrukcję stalową i
żelbetową, drogi i chodniki;
• 3 lata na pozostałe elementy obiektu i infrastruktury
Termin płatności: 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Gwarancja bankowa: 5% wartości brutto kontraktu
Kary umowne płacone przez wykonawcę:
• 0,2% wartości kontraktu brutto za zwłokę w zakończeniu realizacji projektu w za każdy dzień zwłoki
• 15% wartości kontraktu brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od
wykonawcy
Kary umowne płacone przez zamawiającego:
• 15% wartości kontraktu brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od
zamawiającego
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.pl budimex.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.pl budimex.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Dariusz Blocher prezes Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Dariusz Blocher prezes Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA