Gospodarka

Dlaczego wierzycielom opłaca się korzystać z usług firm windykacyjnych?

Wielu przedsiębiorców czeka na podjęcie zdecydowanych działań windykacyjnych aż do momentu pojawienia się problemów z zatorami płatniczymi. Notują coraz wyższe straty wynikające z obciążeń podatkowych za niezapłacone faktury oraz z wyłączenia z obrotu pieniędzy, kredytujących działalność nierzetelnych kontrahentów. Gdy wezwania do zapłaty okazują się już niewystarczające, z pomocą przychodzą firmy specjalizujące się w profesjonalnym i skutecznym odzyskiwaniu należności.
Foto: ROL

Z najnowszej edycji badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” wynika, że problemy z regulowaniem zobowiązań przez partnerów biznesowych ma przeszło 80% firm. Przedsiębiorcy borykający się z nieuczciwymi płatnikami są zmuszeni do podejmowania szeregu działań mających na celu odzyskanie długów. Jednak ponaglające telefony i monity pisemne w wielu przypadkach nie wystarczają. Do kosztów administracyjnych i pracowniczych – związanych z ewentualną budową działu windykacji w ramach firmy – dochodzą często nieuniknione koszty sądowe, których zwrot nie zawsze da się szybko uzyskać. W sumie wydatki, z którymi musi się liczyć wierzyciel, mogą wynosić nawet około dziesiątej części wszystkich kosztów prowadzenia działalności. A przecież obciążenia finansowe to nie wszystko. Samodzielna windykacja w miejsce profesjonalnego przedstawicielstwa naraża właściciela firmy, a często także i pracowników, na stratę czasu i energii oraz stresujące sytuacje. Innym negatywnym skutkiem takiego działania jest osłabienie wizerunku firmy.

Wierzyciele obawiają się znacznych wydatków generowanych przez zlecenie obsługi należności zewnętrznej firmie windykacyjnej. Jednak często nie są świadomi, że koszty te są porównywalne z tymi, które ponoszą w ramach działania „na własną rękę”, i że można nimi obciążyć dłużnika.

– W Aforti Collections przedsiębiorca-wierzyciel nie ponosi żadnych opłat wstępnych za przyjęcie zlecenia do windykacji. Każdy proces windykacyjny jest indywidualnie i szczegółowo ustalany w zależności od potrzeb naszych klientów. Zapewniamy wsparcie merytoryczne i aktywną współpracę, m.in. za pomocą aplikacji online – mówi Andrzej Stawski, Dyrektor Zarządzający. Aforti Collections S.A. to ogólnopolska firma windykacyjna specjalizująca się w zarządzaniu należnościami z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi windykacyjnych. Spółka zajmuje się również nabywaniem oraz serwisowaniem portfeli wierzytelności. Aforti Collections S.A. należy do Grupy Aforti Holding S.A., dedykowanej małym i średnim przedsiębiorstwom oraz mikrofirmom, której celem jest wyznaczanie nowych standardów kompleksowej obsługi Klienta w zakresie finansów osobistych i zarządzania kapitałem przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy nie decydują się na korzystanie z usług firm windykacyjnych nie tylko ze względu na ryzyko poniesienia wysokich kosztów, lecz także nierzadko boją się utraty partnerów biznesowych, z którymi mimo wszystko chcieliby kontynuować współpracę. Interwencja zewnętrznej firmy windykacyjnej wydaje się im niepotrzebną ingerencją. Jednakże należy zauważyć, że model windykacji w Polsce znacząco się zmienił na przestrzeni ostatnich lat. Działania windykacyjne są dziś rodzajem mediacji, opierającej się na dialogu i negocjacjach. Windykator zaś dąży do wypracowania kompromisu, uwzględniającego potrzeby i możliwości obu stron. Profesjonalna windykacja oznacza cierpliwość, doświadczenie i konsekwentne działanie. Dzisiejszy windykator musi posiadać kompetencje zarówno w zakresie psychologii, jak i negocjacji. Stoi bowiem przed nim zadanie odzyskania pieniędzy swojego klienta przy jednoczesnym zachowaniu właściwych relacji. Toteż merytoryczna pomoc specjalistów z zewnątrz stawia firmę w zdecydowanie korzystnym świetle i pozwala uniknąć pogorszenia relacji, wynikającego z unikania kontaktu, ponaglających telefonów i kolejnych obietnic spłaty. Relacje biznesowe nie ulegną pogorszeniu, jeśli zamiast przedsiębiorcy-windykatora sprawę należności przejmie niezależna firma windykacyjna. Ponadto zleceniodawca może na bieżąco śledzić postępy prac i dokładnie kontrolować działania reprezentującej go firmy windykacyjnej.

– Oferujemy kompleksowy pakiet działań w zakresie windykacji polubownej, terenowej, sądowej i egzekucyjnej. Dzięki doświadczonej kadrze zarządzającej i operacyjnej prezentujemy wysoką skuteczność w dochodzeniu roszczeń. Ponadto posiadamy bogate doświadczenie w windykacji należności masowych z segmentu B2B i B2C – wyjaśnia Andrzej Stawski. – Dbamy o reputację naszych Klientów oraz wysoki poziom negocjacji prowadzonych z dłużnikami.

 

 

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.