Gospodarka

Panele fotowoltaiczne czy słoneczne? Jaka jest różnica między nimi?

Wykorzystanie energii pochodzącej ze słońca ma długą tradycję, ale dopiero ostatnie lata przyniosły szereg rozwiązań pozwalających na pozyskanie energii elektrycznej lub cieplnej, które można wykorzystywać do celów bytowych praktycznie przez cały rok. Są to panele fotowoltaiczne oraz panele słoneczne, zwane też kolektorami lub solarami. I mimo że wyglądają bardzo podobnie, ich przeznaczenie jest zupełnie różne, chociaż dla laika różnice między nimi są praktycznie niedostrzegalne.

Podstawowe różnice między panelami słonecznymi a fotowoltaicznymi

Podstawowe różnice pomiędzy panelami fotowoltaicznymi i słonecznymi związane są z ich przeznaczeniem. Panele fotowoltaiczne wykorzystują energię promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej, która może być przetworzona na falowniku do napięcia 230 V i wykorzystana do zasilania urządzeń domowych. To rozwiązanie nabiera w Polsce dużej popularności, a na rynku pojawia się wiele firm oferujących instalację paneli fotowoltaicznych, wśród nich Stilo Energy, które wyróżnia się stosowaniem najwyższej jakości komponentów.

Z kolei panele (kolektory) słoneczne służą do produkcji energii cieplnej, z użyciem której podgrzewana jest ciepła woda użytkowa, wspomagana instalacja centralnego ogrzewania. Energia ta jest wykorzystywana również do dogrzewania w okresach przejściowych.

Budowa obu rodzajów paneli

Z uwagi na różnice w przeznaczeniu obydwa rodzaje paneli różnią się budową. Typowe panele fotowoltaiczne zbudowane są z ramy, na której oparta jest szyba szklana będąca zabezpieczeniem ogniw fotowoltaicznych przed uszkodzeniami. Pod szybą znajdują się ogniwa fotowoltaiczna laminowane folią EVA. Od spodu ogniwa fotowoltaiczne zabezpieczone są warstwą folii poliestrowej i płytą. Na obudowie znajduje się puszka przyłączeniowa.

Panele (kolektory) słoneczne zbudowane są z uszczelnionej ramy zlokalizowanej na górze płyty absorbera oraz izolacji. We wnętrzu znajdują się płyta i orurowanie absorbera oraz mata z włókna szklanego. Z boku ramy lub pod jej spodem zlokalizowane są króćce przyłączeniowe. Inną kategorię stanowią kolektory rurowe, które jednak różnią się budową od kolektorów płaskich.

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona dla użytkownika indywidualnego, instalowana na stałe na dachu zazwyczaj jest prostsza w instalacji, ponieważ brakuje w niej elementów mechanicznych, takich jak pompy, które występują w instalacjach do produkcji ciepła z energii słonecznej. Przewody elektryczne doprowadzające prąd do domu jest też łatwiej przeprowadzić niż przewody hydrauliczne instalacji solarnej.

Efektywność i korzyści z obu rodzajów paneli

Kolektory słoneczne największą swoją efektywność osiągają w okresie letnim, kiedy nasłonecznienie jest najwyższe. Zimną kolektory słoneczne mogą być wykorzystane do dogrzewania wody, ale nie zapewnią wysokiej temperatury ciepłej wody użytkowej. Z kolei panele fotowoltaiczne najwyższą efektywność energetyczną osiągają zimą, ponieważ w wysokich, letnich temperaturach dochodzi do drgań w sieci krystalicznej ogniw fotowoltaicznych, co skutkuje zaburzeniem przepływu elektronów, a tym samym spadkiem napięcia i mocy.

Nadmiar energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej i nie wykorzystanej do celów domowych można sprzedać dystrybutorom energii elektrycznej. Używane są do tego celu liczniki dwukierunkowe, które pozwalają zarówno na kupno, jak i na sprzedaż prądu. Wymaga to jednak umieszczenia w instalacji układu, który zablokuje wysyłanie prądu do sieci w razie zaniku w niej energii elektrycznej. Zabezpieczenie to ma chronić przed porażeniem prądem w czasie prac naprawczych. Sprzedaż prądu powinna być ostatecznością – jej największa ilość wykorzystuje się bowiem do celów domowych. Znane są historie o wadliwych licznikach, które sumowały energię pobraną i oddaną jako zakupioną przez klienta, a na tej podstawie dystrybutorzy wystawiali wysokie rachunki za energię elektryczną.

Nadmiar energii elektrycznej produkowanej latem można wykorzystać do celów grzewczych, np. przez instalację w sieci centralnego ogrzewania zbiornika buforowego z grzałką elektryczną zasilaną prądem z instalacji fotowoltaicznej. Z kolei użytkownicy wentylacji mechanicznej połączonych z gruntową pompą ciepła mogą wykorzystać nadmiar energii elektrycznej do uzupełniania ciepła w akumulatorze gruntowym. Zgromadzone w czasie lata ciepło można zatem wykorzystać zimą do wspomagania instalacji centralnego ogrzewania.

Nierzadko w nowych domach, już na etapie projektowania, planowane są dwie instalacje elektryczne – jedna zasilana z sieci, zaś druga z paneli fotowoltaicznych. Pozwala to na uniknięcie problemów.

W ostatnich latach pojawiły się też na rynku instalacje akumulatorowe pozwalające na magazynowanie prądu i korzystanie z niego przez całą dobę.

W przypadku energii cieplnej wytworzonej przez panele słoneczne nie ma możliwości jej sprzedaży. Nadmiar ciepła z nich można wykorzystać np. do podgrzewania wody w przydomowym basenie lub do zasilania gruntowego magazynu ciepła.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.