REKLAMA
REKLAMA

Gospodarka

Kolejny etap fuzji PKO BP i Nordea

W piątek 31 października nastąpiło połączenie prawne obu banków, potwierdzone wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Foto: Bloomberg

Połączenie odbyło się w drodze przeniesienia majątku Nordea Bank Polska na PKO Bank Polski. Od tej pory PKO BP jako następca prawny dawnego Nordea Bank Polska będzie realizował wszystkie prawa i obowiązki z tytułu umów zawartych do tej pory przez przejęty bank.

Transakcja zakupu polskich aktywów Nordea została sfinalizowana w kwietniu 2014. Wśród przejętych wówczas przez PKO Bank Polski spółek znalazło się również Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, które obecnie działa pod marką PKO Ubezpieczenia oraz spółka leasingowo-faktoringowa, połączona na początku października z PKO Leasing.

- Wykorzystując przejęte doświadczenia i kompetencje, chcemy zwiększyć dynamikę rozwoju całej grupy kapitałowej i stale podnosić jej efektywność– podkreśla Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.

Integracja wzmacnia pozycję rynkową PKO BP przede wszystkim w segmencie klientów zamożnych oraz bankowości korporacyjnej.

Zakończona fuzja prawna banków zamyka drugi z trzech planowanych etapów integracji. Cały proces zakończy zaplanowana w I połowie 2015 roku fuzja operacyjna, oznaczająca zintegrowanie systemów informatycznych przejętego banku z systemami PKO BP.

Po jej zakończeniu nastąpi pełne ujednolicenie działalności, m.in. w zakresie dostępu do placówek i systemów transakcyjnych dla wszystkich klientów, niezależnie od tego, którego banku klientami byli przed rozpoczęciem integracji.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA