REKLAMA
REKLAMA

Gospodarka

Fuzja prawna BGŻ i Rabobank Polska sfinalizowana

Sąd zarejestrował połączenie Banku BGŻ i Rabobank Polska.

Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Rabobank Polska jako spółki przejmowanej na rzecz Banku BGŻ jako spółki przejmującej w zamian za akcje nowej emisji serii H Banku BGŻ, które zostaną wydane dotychczasowemu akcjonariuszowi Rabobank Polska. Na początku czerwca walne zgromadzenia obu banków zdecydowały o połączeniu obu instytucji.

Wówczas Józef Wancer, prezes Banku BGŻ zapowiedział, że zgodnie ze zobowiązaniem wspólnego akcjonariusza obu banków - Grupy Rabobank, wobec Komisji Nadzoru Finansowego, fuzja prawna  zostanie przeprowadzona do końca czerwca.

Holenderski inwestor obu banków złożył takie zobowiązanie  gdy ogłaszał wezwanie i zwiększał udziały w BGŻ. Jednak pod koniec ubiegłego roku Rabobank  zdecydował się  na sprzedaż  BGŻ francuskiej grupie  BNP Paribas i po podpisaniu umowy złożył wniosek o odstąpienie od wcześniejszego zobowiązania. Jednak KNF stał na stanowisku, że z zobowiązania złożonego przed nadzorem trzeba się wywiązać.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA