Gospodarka

Rząd zabrał przyszłym emerytom 153 mld zł

Fundusze emerytalne muszą do godziny 17.00 przekazać do ZUS ponad 153 mld zł.

Według raportów, które PTE przekazały dziś do ZUS, fundusze emerytalne muszą do godziny 17. przekazać 153,151 mld zł.

Foto: Bloomberg

Jak wynika z raportów przekazanych przez powszechne towarzystwa emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 51,5 proc. aktywów, które fundusze emerytalne właśnie transferują do ZUS, jest warte  153,151 mld zł.

- Wszystko idzie zgodnie z planem. Wszystkie powszechne towarzystwa emerytalne wywiązują się ze swoich obowiązków - powiedział "Parkietowi" tuż przed godziną 14. Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS nadzorujący pion finansów i  realizacji dochodów. Dodał, że wszyscy zaangażowani w dzisiejszą operacją dobrze wykonali swoją pracę.

Według informacji przez niego przekazanych, OFE oddadzą do ZUS 151,289 mld zł w papierach wartościowych i 1,862 mld zł w gotówce.

- Mamy już na koncie całą zadeklarowaną gotówkę of funduszy emerytalnych. czekamy jeszcze na część papierów wartościowych - powiedział Jaroszek.

Po tym jak ZUS zbierze dziś wszystkie aktywa od OFE, przekaże obligacje Skarbu Państwa do Ministerstwa Skarbu państwa. Resort następnie dokona ich umorzenia.

Pozostałe aktywa, a więc obligacje autostradowe, papiery wartościowe poręczone przez Skarb Państwa oraz gotówka trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Po tym jak zostaną tam upłynnione, a więc zamienione na gotówkę. Gdy minie 30 dni od tego momentu zostaną przelane do Funduszu Emerytalnego będącego częścią Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

- Ten transfer będzie następował w różnych terminach. Aktywa, które dziś dostaliśmy w formie gotówki znajdzie się w FUS już za 30 dni. Papiery wartościowe poczekają na moment wykupu i dopiero wówczas po 30 dniach trafią do FUS - tłumaczy Jaroszek.

Do 11 otwarte fundusze dostarczyły do centrali ZUS m.in. specyfikację przekazywanych aktywów oraz ich wycenę. Teraz depozytariusze PTE, czyli banki, które obsługują operacje finansowe każdego funduszu dokonują przekazu odpowiednich aktywów. Poszczególne klasy aktywów muszą trafić do ZUS przed konkretnymi godzinami zapisanymi w rozporządzeniu.

Cała skomplikowana operacja przekazania aktywów do ZUS rozpisana jest na godziny. Do godz. 14 ZUS musiał otrzymać od OFE m.in. obligacje i bony skarbowe, a do godz. 15 część obligacji skarbowych, emitowanych na rynki zagraniczne. Ostatnia przewidziana operacja ma się zakończyć do godz. 17.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.