Gospodarka

Obligacje skarbowe nominowane w euro na Treasury BondSpot

Dziś na rynku Treasury BondSpot Poland po raz pierwszy pojawiły się nominowane w euro skarbowe papiery wartościowe. W sumie do obrotu zostało wprowadzonych 10 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 24,5 mld euro
Foto: Fotorzepa, Michał Sadowski MS Michał Sadowski

??Rynek Treasury BondSpot został uruchomiony w 2002 r. Jest on integralną częścią systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych ( DSPW ), opracowanego przez Ministerstwo Finansów przy współudziale Narodowego Banku Polskiego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz środowiska bankowego.

Głównym celem systemu jest minimalizacja kosztów obsługi długu publicznego poprzez poprawę płynności, przejrzystości i efektywności rynku skarbowych papierów wartościowych.

W chwili obecnej na rynku działa 33 uczestników w tym 14 posiadających status primary dealer.


Wideo komentarz