Gospodarka - Świat

Financial Times: Afryka zbiedniała

Bank Światowy dokonał szczegółowej analizy sytuacji gospodarczej 141 krajów, biorąc pod uwagę nie tylko ich raporty o produkcie krajowym brutto, ale też obliczając PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca. I okazało się, że w ciągu 20 lat do 2014 r. w 25 krajach wskaźnik ten spadł.
Foto: AFP

Najbardziej PKB na mieszkańca wzrósł w tym okresie w krajach azjatyckich, zwłaszcza w Chinach i w Indiach.

Jedynym rejonem, który zbiedniał w tym okresie, była subsaharyjska Afryka. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że wysoka stopa urodzeń w wielu krajach równoważyła nominalny przyrost majątku narodowego. W Europie jedynie w Grecji spadł PKB na mieszkańca, czego przyczyną było drastyczne pogorszenie sytuacji finansowej państwa i rekordowe bezrobocie.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły