REKLAMA
REKLAMA

Gospodarka - Kraj

Przemysł gaśnie

Produkcja przemysłowa w Polsce zwiększyła się we wrześniu o 2,8 proc. rok do roku. To jeden z najsłabszych wyników w ostatnich dwóch latach.
Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

W sierpniu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 5 proc. rok do roku. Ankietowani przez „Parkiet" ekonomiści szacowali przeciętnie, że we wrześniu jej dynamika wyniosła 4,8 proc. rok do roku.

W tym roku produkcja rosła wolniej w marcu, ale jej wyniki zaburzyły wtedy mocno czynniki jednorazowe (np. układ świąt). Wcześniej równie słaby pod względem dynamiki produkcji był grudzień 2017 r.

W samym przemyśle przetwórczym produkcja zwiększyła się o 2 proc. rok do roku, po 5,4 proc. rok do roku w sierpniu. Spowolnienie w tym sektorze jest zgodne z obrazem, który od kilku miesięcy wyłania się z PMI: wskaźnika koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, bazującego na ankiecie wśród menedżerów. PMI pokazuje, że polski przemysł traci impet pod wpływem osłabienia popytu w zachodniej Europie oraz ograniczeń podażowych, w szczególności niedoboru pracowników.

Sytuacja w przemyśle wygląda nieco lepiej po oczyszczeniu danych z wpływu czynników sezonowych. W takim ujęciu produkcja zwiększyła się o 5,4 proc. rok do roku, po 5 proc. w sierpniu.

Produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się we wrześniu o 16,4 proc. rok do roku, po zwyżce o 20 proc. w sierpniu. Ankietowani przez „Parkiet" ekonomiści przeciętnie spodziewali się wyniku na poziomie 18,4 proc.

Szczególnie mocno, o 23,1 proc. rok do roku, zwiększyła się produkcja przedsiębiorstw zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. To wskazuje na szybki wzrost inwestycji infrastrukturalnych.

Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zwiększyła się o 19 proc. rok do roku, po 19,9 proc. w sierpniu.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA