Gospodarka - Kraj

402 mld zł w gospodarce cienia

Szara strefa w Polsce w tym roku wyniesie 18 proc. PKB – oszacował Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych w najnowszym raporcie.
Foto: Bloomberg

Oznacza to spadek o 0,7 pkt proc. w porównaniu z 2017 r. i spadek o 1,5 pkt proc. w porównaniu z 2014 r. Ograniczenie rozmiarów szarej strefy w stosunku do całej gospodarki to efekt i korzystnej koniunktury, i działań rządu. Dobra sytuacja gospodarcza (a tak było w 2017 i prawdopodobnie będzie w 2018) daje przedsiębiorcom możliwości uzyskania lepszych zarobków przy całkowicie oficjalnej działalności (skłonność do ukrywania dochodów więc spada).

Z kolei od 2016 r. wyraźnie widać intensyfikację działań po stronie rządu. To m.in. uszczelnianie systemu podatkowego, w szczególności w zakresie VAT, a także skuteczna walka z działalnością nielegalną – ograniczenie produkcji i handlu narkotykami i dopalaczami, spadek przemytu papierosów, likwidacja nielegalnego hazardu.

Pomimo spadku szarej strefy w relacji do PKB jej wartość nominalna ciągle rośnie. Z analiz IPiAG wynika, że w 2018 r. będzie to 402 mld zł, czyli o 6 mld zł więcej niż w 2017 r. i o 41 mld zł więcej niż w 2014 r. Z tego największą część stanowi tzw. działalność ukryta, czyli nierejestrowane obroty i transakcje legalnie działających firm.


Wideo komentarz