Fundusze inwestycyjne

Skarbiec podwoi aktywa w dwa lata…

… również dzięki przejęciom. TFI, którego największym akcjonariuszem – pośrednio – jest Murapol, opublikowało strategię do 2020 r.

Ewa Radkowska-Świętoń, wiceprezes Skarbiec Holding

Foto: Fotorzepa, Magda Starowieyska

Cele na najbliższe dwa lata spółka zawarła w trzech punktach:

- 2 razy więcej aktywów w funduszach skierowanych do szerokiego grona inwestorów

- 3 razy więcej segmentów produktowych

- 4 razy więcej kanałów dotarcia do klienta

-  Docelowo, do 2020 r. wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbca TFI ma się podwoić do 8 mld zł – czytamy w komunikacie spółki. Realizacji tego założenia ma pomóc rozwój oferty. - Porządkowaniu jej w obszarze tradycyjnych funduszy dłużnych i akcji, z których od lat znany jest Skarbiec, będzie towarzyszyć kontynuacja rozwoju funduszy alternatywnych (absolutnej stopy zwrotu, wielu klas aktywów, itp.). Oferta uzupełniona zostanie o trzeci, dopełniający filar – fundusze alternatywne w tym nieruchomości, wierzytelności, mezzanine czy private equity i focused equity. Nowe fundusze będą odpowiadać za około 25 proc. aktywów, a dzięki ich wprowadzeniu liczba segmentów produktowych w ofercie TFI zwiększy się trzykrotnie – informuje spółka.

Dotarcie do nowych, potencjalnych klientów umożliwi rozbudowa kanałów dystrybucji. - Strategia zakłada w tym zakresie m.in. rozwój segmentu B2B nakierowanego na klientów preferujących rozwiązania dłużne, przebudowę kanału bezpośredniej sprzedaży B2C dzięki nowej platformie on-line oraz budowę własnej sieci sprzedaży (w oparciu o agentów firm inwestycyjnych i potencjalnie wealth management). Skarbiec będzie kontynuował wieloletnią i skuteczną współpracę z partnerami bankowymi, intensyfikując jednocześnie współpracę z dystrybutorami niezależnymi. Zgodnie z założeniami strategii liczba kanałów dotarcia do klientów ma wzrosnąć czterokrotnie – zapowiada TFI

- Stawiamy na rozwój organiczny, co nie znaczy, że nie bierzemy pod uwagę przejęć. Będziemy przyglądać się rynkowi zarówno pod kątem konsolidacji, jak i uzupełniania biznesu Skarbca o elementy komplementarne do obecnej działalności. Mamy mocną pozycję finansową, co pozwala nam planować ambitny wzrost przy jednoczesnym podtrzymaniu ogłoszonej w tym roku polityki dywidendowej – komentuje Bartosz Józefiak, prezes Skarbca Holdingu, notowanej na GPW spółki, do której należy TFI o tej samej nazwie.

- Chcemy być także przygotowani na oczekiwany - ze względu na trendy demograficzne i zmiany regulacyjne - wzrost zainteresowania produktami emerytalnymi, takimi jak długoterminowe plany oszczędzania, PPK i PPE – ujawnia Ewa Radkowska-Świętoń, wiceprezes holdingu.

Skarbiec TFI zarządza obecnie 43 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 10 funduszami dedykowanymi i dysponuje najszerszą siecią dystrybucji na polskim rynku, składającą się z 75 dystrybutorów zewnętrznych i dwóch kanałów sprzedaży własnej.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły