Fundusze inwestycyjne TFI

Fundusze W Investments pogrążyły FinCrea TFI

5 mln zł kary od Komisji Nadzoru Finansowego i cofnięcie licencji…
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

… z rygorem natychmiastowej wykonalności to efekt „niewykonania bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu FinCrea TFI powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN oraz rażące naruszenie przez Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN postanowień statutów w zakresie wykupu certyfikatów inwestycyjnych w okresie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego.

To oznacza, że – podobnie jak to się stało kiedyś z Inventum TFI – problem z funduszami mają teraz banki. - Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez FinCrea TFI fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez ten podmiot reprezentowane są przez depozytariuszy tych funduszy, tj. odpowiednio przez Raiffeisen Bank Polska, mBank, PKO BP. FinCrea TFI przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wobec czego traci ono umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. Z uwagi na nadany decyzji Komisji rygor natychmiastowej wykonalności, od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia FinCrea TFI. nie może podejmować jakichkolwiek czynności związanych z reprezentowaniem, czy zarządzaniem funduszami – czytamy w komunikacie nadzorcy.

- Wykorzystamy wszelkie możliwości odwoławcze. Skala sankcji nałożonych na nas jest niewspółmierna do stawianych nam zarzutów, z którymi się nie zgadzamy. Sytuacja uczestników funduszy Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN, którzy od czwartku na walnych zgromadzeniach mieli podejmować decyzje o ich przyszłości, ulegnie pogorszeniu, a najbliższe zgromadzenia będą bezproduktywne – przekonuje Rafał Prądzyński, prezes zarządu FinCrea TFI.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły