Fundusze inwestycyjne TFI

Wyniki sprzedaży funduszy w sierpniu to jak cisza przed burzą

Publikowane przez IZFiA wyniki napływów do towarzystw nie przynoszą większego zaskoczenia i właściwie są czytelnym odbiciem sytuacji rynku. Całej branży ciążą Altus i Trigon, z których klienci wycofali ponad 0,5 mld zł.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz
Foto: GG Parkiet

W sierpniu znów oberwały fundusze akcji, a najwięcej kapitału, a jakże, popłynęło do najbardziej bezpiecznych produktów.

Wróciły obawy o akcje

Łącznie sprzedaż netto TFI w sierpniu wyniosła około 0,4 mld zł, co oznacza, że pod tym względem był to miesiąc bardzo podobny do lipca – wynika z danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Parkietu"
Czytaj "Parkiet" w e-prenumeracie i uzyskaj dostęp do wszystkich treści
    Otrzymujesz dostęp do:
  • analiz, opinii, komentarzy, kwartalnych wyników finansowych
  • oraz pozostałych artykułów serwisu Parkiet.com
Kup teraz

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: PARKIET

×

�adna cz�� jak i ca�o�� utwor�w zawartych w dzienniku nie mo�e by� powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos�b (w tym tak�e elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) w��cznie z kopiowaniem, szeroko poj�t� digitalizacj�, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym tak�e zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek u�ycie lub wykorzystanie utwor�w w ca�o�ci lub w cz�ci bez zgody Gremi Media SA lub autor�w z naruszeniem prawa jest zabronione pod gro�b� kary i mo�e by� �cigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artyku�u mo�liwe jest tylko i wy��cznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artyku��w prasowych" [Poprzednia wersja obowi�zuj�ca do 30.01.2017]. Formularz zam�wienia mo�na pobra� na stronie www.rp.pl/licencja.


Wideo komentarz