Fundusze inwestycyjne TFI

Eques Investment TFI. Było za dużo informacji o funduszach na stronie?

We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych kilku nowych firm. Trafiło na nią m.in. towarzystwo inwestycyjne Eques Investment, co, jak się okazuje, dla samej firmy jest sporym zaskoczeniem.
Foto: Adobestock

Powodem wpisu jest zawiadomienie przez KNF prokuratury z art. 99 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nie wiadomo dokładnie, co jest powodem zawiadomienia prokuratury, natomiast z tego przepisu wynika, że Eques może grozić do 10 mln zł grzywny albo kara pozbawienia wolności do lat dwóch dla osoby, która „dokonuje oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub jego udostępnienia do publicznej wiadomości". Z kolei rzecznik KNF Jacek Barszczewski przyznaje, że przepisy pozwalają Komisji przekazywać informacje jedynie na temat podstawy prawnej zawiadomienia skierowanego do prokuratury.

Eques jest zaskoczone decyzją KNF. „Towarzystwo ma podstawy przypuszczać, iż wpis ma związek z informacjami o działalności poszczególnych funduszy (np. ich wycenach, historycznych stopach zwrotu, polityce inwestycyjnej) przekazywanymi w przeszłości w szczególności za pośrednictwem strony internetowej" – czytamy w oświadczeniu Eques TFI. „Towarzystwo oświadcza, że wszelkie informacje publikowane na stronie internetowej miały służyć wyłącznie podniesieniu transparentności funduszy i zapewnić klientom jak najpełniejszy dostęp do informacji" – dodaje w komunikacie.

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Parkietu"
Czytaj "Parkiet" w e-prenumeracie i uzyskaj dostęp do wszystkich treści
    Otrzymujesz dostęp do:
  • analiz, opinii, komentarzy, kwartalnych wyników finansowych
  • oraz pozostałych artykułów serwisu Parkiet.com
Kup teraz

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: PARKIET

×

�adna cz�� jak i ca�o�� utwor�w zawartych w dzienniku nie mo�e by� powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos�b (w tym tak�e elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) w��cznie z kopiowaniem, szeroko poj�t� digitalizacj�, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym tak�e zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek u�ycie lub wykorzystanie utwor�w w ca�o�ci lub w cz�ci bez zgody Gremi Media SA lub autor�w z naruszeniem prawa jest zabronione pod gro�b� kary i mo�e by� �cigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artyku�u mo�liwe jest tylko i wy��cznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artyku��w prasowych" [Poprzednia wersja obowi�zuj�ca do 30.01.2017]. Formularz zam�wienia mo�na pobra� na stronie www.rp.pl/licencja.


Wideo komentarz