Fundusze inwestycyjne TFI

ING Bank Śląski ukarany za fundusze

KNF nałożyła łącznie 4,3 mln zł kary dla ING Banku Śląskiego, wykonującego usługi depozytariusza dla funduszy Trigona, Altusa i Opery.
Foto: Adobestock

Jak podano, kara 200 tys. zł wynika z nienależytego sprawowania stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych w związku z wyceną akcji jednej ze spółek wchodzącej w skład aktywów funduszy Trigon Polskie Perły FIZ (następnie Lartiq Polskie Perły FIZ, obecnie Lumen Polskie Perły FIZ) oraz Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego 2 (obecnie Alter ASZ FIZ Rynku Polskiego 2). Jak podaje KNF, ING Bank Śląski wykonywał obowiązki depozytariusza w sposób nierzetelny i bez dochowania najwyższej staranności.

Z kolei kara 4 mln zł dotyczny nienależytego sprawowania stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych w związku z wyceną pakietów wierzytelności wchodzących w skład kilku funduszy byłego Trigona TFI.

Do tego KNF obarczyła ING Bank Śląski karą 100 tys. zł za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych w ramach dwóch funduszy Opery TFI.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.