REKLAMA
REKLAMA

Forum w Krynicy

Nie znam lepszej formy oszczędzania długoterminowego niż PPK

Dlaczego PFR objął udziały Solarisa, jak zostanie wzmocniony nadzór nad rynkiem i jak zachęcić Polaków do oszczędzania w ramach pracowniczych programów kapitałowych – m.in. o tych kwestiach mówił Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, gość Andrzeja Steca w programie #PROSTOzKRYNICY.

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju,

Foto: parkiet.com

PFR wszedł w posiadanie 35 proc. akcji firmy Solaris. Jaki jest cel tej inwestycji?

W zeszłym tygodniu porozumieliśmy się z hiszpańską firmą CAF, która jest operującą na kilku kontynentach firmą związaną z transportem, w zakresie wspólnej inwestycji w Solaris. PFR będzie miał 35 proc. akcji Solarisa, 65 proc. będzie należeć do CAF. Będzie to więc wspólne polsko-hiszpańskie przedsięwzięcie. Nasza obecność zapewnia, że Solaris utrzyma polski charakter. W naszych umowach inwestycyjnych uzgodniliśmy, że produkcja nie będzie przenoszona poza Polskę. Wręcz przeciwnie – będziemy się koncentrowali na tym, aby tu tę technologię rozwijać. Myślę, że dużą wartością dla Solarisa jest obecność firmy międzynarodowej, jaką jest CAF. Liczymy, że to ułatwi mu wchodzenie na zagraniczne rynki. My zaś będziemy partnerem, który będzie wspierał rozwój firmy na rynku lokalnym. Będziemy dla Solarisa także zapleczem finansowym.

Hiszpański właściciel Solarisa jest notowany na giełdzie w Madrycie. Czy w rozmowach pojawił się wątek jego obecności także na warszawskiej giełdzie?

Ten wątek się nie pojawił. Ale to ciekawy pomysł, obiecuję, że przekażę go dalej.

Chciałbym teraz zapytać o regulatora, czyli Komisję Nadzoru Finansowego. Jak można usprawnić jej prace? Czy w grę wchodzi podział KNF na dwie części: jedną, która miałaby się zajmować sektorem bankowym i drugą, która nadzorowałaby rynek kapitałowy?

Z mojego doświadczenia na rynku finansowym mogę powiedzieć, że decyzja z 2005 r. o budowaniu zintegrowanego nadzoru była dobra, ponieważ trzeba dopasować sposób nadzoru do specyfiki rynku lokalnego. W Polsce instytucje rynku kapitałowego - TFI, domy maklerskie - są zwykle częścią grup bankowych. Rozdzielanie nadzoru nad tymi grupami finansowymi, które są same w sobie zintegrowane, byłoby trochę sztuczne. I tu jest dobra decyzja rządu o zmianie pewnych regulacji nad rynkiem kapitałowym. To reforma, która może być ważnym krokiem do tego, by zwiększyć bezpieczeństwo systemu finansowego, zwłaszcza dla inwestorów indywidualnych. Takie pomysły jak przekształcenie KNF w państwową osobę prawną spowoduje, że będzie mógł prowadzić bardziej samodzielną gospodarkę finansową, bardziej elastycznie zatrudniać pracowników, dostosowując zatrudnienie do potrzeb nadzorczych, inwestować w nowoczesne technologie. Może to unowocześnić i wzmocnić nadzór. Nie mieliśmy jednego rejestru papierów wartościowych, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych. Teraz taki centralny rejestr zostanie stworzony. Czasami nie najlepiej działał przepływ informacji między KNF, służbami, kancelarią premiera, teraz to się poprawi. Przez lata funkcjonowania Komisji powstało trochę luk i teraz rząd podjął decyzję by wzmocnić nadzór, wyciągając wnioski z kilkunastoletniego funkcjonowania tego systemu.

Kolejny temat: PPK. Jest pan co najmniej ojcem chrzestnym tego pomysłu.

Nie wiem czy ten tytuł dobrze się kojarzy osobom, które pamiętają taki fil, ale rzeczywiście uczestniczyłem w tworzeniu projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Założenie jest takie, że PPK ruszą w połowie przyszłego roku. Czy w parlamencie będą tarcia polityczne, które mogą utrudnić uchwalenie nowych przepisów?

Nie jestem politykiem więc trudno mi się wypowiadać. Jestem przekonany, że projekt jest na tyle ważny dla 11,5 mln pracowników, dla ich bezpieczeństwa finansowego na emeryturze i w długim terminie jest korzystny także dla pracodawców oraz ważny z perspektywy ogólnogospodarczej, że najlepiej by było żeby został szybko przyjęty. Jako PFR, zakładając pozytywny rozwój wypadków, przygotowujemy się do tego, aby projekt móc wdrożyć w przyszłym roku. To poważne zadanie, bo chcemy przygotować i przeprowadzić dużą kampanię informacyjną, postarać się dotrzeć do prawie każdego pracodawcy, do jak największego grona pracowników.

Czy będzie się można posłużyć jednym prostym przekazem do pracodawców i pracowników, aby zachęcić ich do udziału w PPK?

PPK to najatrakcyjniejsza forma oszczędzania długoterminowego, bo do każdej złotówki oszczędzanej przez pracownika drugie tyle dopłaca pracodawca i państwo. Nie znam drugiej takiej formy.

Mamy potężne zamieszanie jeśli chodzi o sprawę Get Backu. Nie obawia się pan, że przesłoni to potencjalne zainteresowanie PPK?

Zaczynam być przekonany i mam nadzieję, że ze sprawy Get Backu polski rynek finansowy wyjdzie wzmocniony. Trzeba wyciągnąć wnioski z tego co się stało. Decyzja rządu o wzmocnieniu nadzoru finansowego to właśnie takie wyciąganie wniosków. Będziemy mieli bazę papierów wartościowych. Wzmocnimy ład korporacyjny. Dzięki temu rynek kapitałowy z fazy młodości przejdzie teraz w okres dojrzewania. I aby z tego dojrzewania powstał organizm dobrze przygotowany do dorosłego życia, który będzie pełnił swoje funkcje gospodarcze. Żeby stał się bezpiecznym miejscem zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

Co będzie w tym rejestrze?

W tej chwili rejestr certyfikatów inwestycyjnych funduszy prywatnych można prowadzić w zwykłym zeszycie. Wystarczy wyrwać kartkę i rejestru nie ma. Nikt nie ewidencjonuje obligacji znajdujących się w prywatnym obrocie.  W wielu krajach buduje się już rejestry, w których ewidencjonowane są wszystkie papiery wartościowe, niezależnie od tego czy to jest oferta publiczna czy prywatna. Wiadomo o wszystkich wyemitowanych papierach. Nie oznacza to jednak, że wiemy kto ma papiery. Prywatność jest zachowana. To znacząco zwiększa bezpieczeństwo systemu.

A co z OFE? Czy jest pomysł, żeby przed wejściem w życie PPK rozwiązać problem OFE?

Dobrze by było żeby była jasność co do przyszłości OFE. Nie wiem jednak czy są prowadzone jakieś prace w tym kierunku. Najbardziej aktualna propozycja premiera Mateusza Morawieckiego dotyczyła tego, by 75 proc. przekazać na indywidualne konta Polaków resztę zaś do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Nie znam innej koncepcji, ale czy to się wydarzy nie wiem.

Rząd zamknął możliwość tworzenie Pracowniczych Programów Emerytalnych zwalniających z PPK. To dobra decyzja?

W projekcie, który dziś został upubliczniony są przyjazne zasady. Jeśli ktoś prowadzi dzisiaj PPE i uczestniczy w nim co najmniej 25 proc. pracowników, nie ma obowiązku tworzenia PPK. W przyszłość pracodawca może mieć PPE lub PPK. Tak czy inaczej potężnym pozytywnym efektem tego będzie napływ pieniędzy do gospodarki za pośrednictwem rynku kapitałowego. To kapitał długoterminowy, cierpliwy bardzo potrzebny żeby finansować infrastrukturę, innowacje, wzmacniać bazę finansowania przedsiębiorstw. Rynek finansowy jest nam bardzo potrzebny. Nie będziemy silną gospodarką bez silnego rynku kapitałowego.

Nasze studio telewizyjne w Krynicy uruchomiliśmy dzięki współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych. Zapraszamy do oglądania #PROSTOzKRYNICY na żywo. Zapisy rozmów udostępniamy też na naszym kanale youtube.com/parkiettv. Na więcej rozmów zapraszamy także w czwartek.

Partner relacji

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA