Firmy

Branże, w których klienci nie płacą na czas

Transport, handel, branża budowlana, przewoźnicy i małe zakłady przemysłowe – w tych branżach najczęściej występują problemy z terminowym regulowaniem płatności. Jak odzyskać pieniądze od firmy, która sama boryka się z problemem terminowych płatności?

Problem zatorów płatniczych systematycznie narasta, nie tylko w Polsce, ale też w większości krajów europejskich. Najbardziej dotkliwie odczuwają go mirko firmy – 7 na 10 firm zgłoszonych do Krajowego Rejestru Długów to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, co jest o tyle zrozumiałe, że większych przedsiębiorstw jest mniej na rynku. Dodatkowo mają one większe możliwości właściwego zarządzania płynnością w swoich strukturach co przekłada się na lepszej jakości zarządzanie finansami firmy.

Mimo dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce, problem z terminowym regulowaniem zobowiązań systematycznie narasta. W kwietniu 2019 roku zgłosiło go 19,2% firm biorących udział w ankiecie tworzonej na potrzeby kwartalnego raportu Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw przygotowywanego przez Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W lipcu nastąpił wzrost do 21,5% ankietowanych odpowiedzi potwierdzających problem nieterminowych płatności. Przedsiębiorcy obawiają się, że opóźnienia będą stale się powiększać – w lipcu na taką perspektywę wskazało 27,5% ankietowanych, wobec 22,7% kwartał wcześniej. Między kwietniowym i lipcowym raportem z 15% do 17,9% wzrósł odsetek firm, których ponad 50% należności nie jest regulowana terminowo. Spadł natomiast o 5,9% odsetek firm, które notują mniej niż 10% opóźnionych płatności. Przyrasta także udział firm, których opóźnienia w spływie należności sięgają od 3 miesięcy w górę, a średnie opóźnienie wynosi 4,2 miesiąca.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że o ile w okresie wzrostu gospodarczego opóźnienia w płatnościach nie są postrzegane jako istotna przeszkoda w prowadzeniu działalności gospodarczej, to sytuacja może się zmienić, jeśli koniunktura gospodarcza się pogorszy.

Wyniki opublikowane przez KRD potwierdzają także inne raporty dostępne na rynku. BIG InfoMonitor we wrześniu 2019 raportował, że połowa polskich firm czekała na spływ należności ponad 3 miesiące po wyznaczonym terminie płatności. Badanie przeprowadzono na próbie 500 mikro, małych i średnich firm. Najczęściej na nieterminowe płatności skarżą się przedstawiciele branży handlowej – 63% z nich otrzymuje płatności co najmniej 60 dni po terminie. Na opóźnienia w płatnościach przekraczających 60 dni skarży się także więcej niż połowa małych firm przemysłowych i transportowych, oraz blisko 40% firm usługowych i ponad 30% firm budowlanych. Choć w tej ostatniej grupie widoczna jest poprawa, to jednocześnie większy ich odsetek ma problem z regulowaniem własnych zobowiązań. Według BIG InfoMonitor problem ten dotyczył 43 tys. firm budowlanych, a odsetek ten zwiększył się z 5,1% przed rokiem.

Problem zatorów płatniczych jest wskazywany przez 58,3% wierzycieli jako domyślna przyczyna, dla której dłużnicy nie regulują na czas własnych zobowiązań, a blisko 40% firm – zdaniem wierzycieli - świadomie kredytuje się kosztem innych. Co ciekawe, małe firmy licznie zgłaszają wierzytelności wobec większych podmiotów. Przypada na nie 47% płatności, których nie otrzymały w terminie mikroprzedsiębiorstwa – wynika z danych KRD. Opóźnienia w płatnościach są dla nich na tyle dokuczliwe, że aż 59% przedstawicieli firm transportowych oraz jedna trzecia właścicieli firm handlowych nie wybrałoby ponownie tej branży – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor w kwietniu 2019. Innego wyboru obszaru działalności dokonaliby także przedstawiciele branży usługowej (21% ankietowanych) i budowlanej (18% ankietowanych).

Czy dłużnikiem jest spółka mała czy duża, efekt jest taki sam – opóźniony spływ należności może zachwiać finansami niejednej firmy i doprowadzić ją do utraty płynności. Dlatego dbanie o terminowy spływ należności jest jednym z kluczowych elementów zarządzania płynnością finansową. Nawet 96% wszystkich firm w Polsce zetknęło się z problemem opóźnionych płatności. Wcześniej czy później zatem prawie każdy przedsiębiorca musi zastanowić się nad pytaniem, jak odzyskać pieniądze od kontrahenta? 

Częstą reakcją dłużników jest… bierność. Cierpliwe oczekiwanie na płatność nie zawsze jest jednak dobrym sposobem na jej wyegzekwowanie. Z danych KRD wynika, że im dłuższy czas mija od wyznaczonego dnia płatności faktury do czasu podjęcia działań windykacyjnych, tym mniejsze są szanse na jej uregulowanie. Dlatego, choć wydaje się, że samo oczekiwanie i ewentualnie miękki kontakt z dłużnikiem jest najlepszym sposobem na utrzymanie właściwej relacji biznesowej, to w istocie, znacznie więcej można zyskać korzystając z katalogu przewidzianych prawem posunięć. – twierdzi Katarzyna Gulbicka, Dyrektor Pionu Windykacji Polubownej w Payhelp.

Jednym ze sposobów mobilizowania dłużników  jest zgłoszenie wierzytelności do jednego z ogólnopolskich rejestrów długów, co wymaga jednak albo uiszczenia opłaty jednorazowej albo opłacania miesięcznego abonamentu, którego wysokość zależna jest od zakresu wykonywanych usług. Można także zlecić usługę odzyskania należności firmie windykacyjnej i w tym wypadku przedsiębiorcy mogą wybrać dwa warianty współpracy. Albo zlecają uzyskiwanie zapłaty godząc się podzielić wpływami z firmą windykacyjną, albo opłacają jej działania z góry, co jest rozwiązaniem tańszym. W praktyce działające w obu modelach firmy windykacyjne stosują podobny katalog czynności – od nawiązania kontaktu z dłużnikiem, przez negocjacje spłaty należności, po przypomnienie nierzetelnemu płatnikowi o możliwych konsekwencjach dalszej zwłoki w płatnościach, takich jak wpisanie na listę dłużników, z której korzystają banki, firmy leasingowe i potencjalni kontrahenci (co grozi utratą zaufania i odmową dalszej współpracy), aż po podjęcie działań sądowych i – w razie konieczności – komorniczych, co oczywiście podnosi koszty po stronie dłużnika.

Dla skuteczności działania firmy windykacyjnej niezwykle ważne jest jego doświadczenie płynące z wieloletniej praktyki w podobnym obszarze działań – mówiąc inaczej, tysiące i miliony prowadzonych spraw. Warto więc przypomnieć, że Best – właściciel platformy internetowej Payhelp – na której można zlecić odzyskanie nieopłaconej faktury – jest jedną z największych i najstarszych działających w Polsce firm windykacyjnych, notowaną na warszawskiej giełdzie.

Materiał Promocyjny 

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.