Firmy

GetBack znowu nie opublikował raportu

Będący w postępowaniu układowym windykator przesunął publikację raportu za I kwartał 2018 r. i zaudytowanego raportu rocznego za 2017 r.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

GetBack do tej pory nie opublikował raportu za I kwartał 2018 r. Miał to zrobić w maju, ale wtedy trwały jeszcze prace nad raportem rocznym. Przesunął więc termin na piątek, 29 czerwca, jednak i ten termin nie został dotrzymany. Powodów opóźnienia nie podano, ale spółka zadeklarowała, że opublikuje raport 23 lipca.

Poza tym GetBack poinformował, że zaudytowany raport roczny za 2017 r. zostanie opublikowany 2 lipca (ostatnio, po kilku niedotrzymanych terminach, firma nie wskazywała już kolejnych dat). GetBack wprawdzie opublikował raport za 2017 r. ale bez oceny audytora. Wynikało z niego, że grupa miała w 2017 r. 1,327 mld zł straty netto wobec 200 mln zł zysku w 2016 r. Głównie na gigantyczną stratę wpłynęły odpisy wartości głównego aktywa spółki, czyli portfeli wierzytelności. Oprócz ujemnych przychodów (-302 mln zł wobec 423 mln zł w 2017 r.), wynikających z odpisów, uwagę zwrócił prawie dwukrotny wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, do 139 mln zł, ale także ogromny wzrost usług obcych, do 185 mln zł z 72 mln zł, oraz pozostałych kosztów operacyjnych do 483 mln zł z ledwie 26 mln zł. 

Zarząd przyznał, co źle wróży na przyszłość, że problemy płynnościowe grupy spowodowały znaczące obniżenie skali działań windykacyjnych pod koniec 2017 r. i w bieżącym roku, co miało znaczny wpływ na wycenę portfeli na datę bilansową. Dlatego bardzo ważne z punktu widzenia obligatariuszy, liczących na zwrot części zainwestowanych pieniędzy, będzie to jaką wartość portfeli wierzytelności GetBack wykaże w zaudytowanym raporcie rocznym oraz jaka jest wartość jego zadłużenia. Aktualny spis wierzytelności GetBacku wykazuje znacznie wyższą kwotę niż 2,82 mld zł zgłoszone przez spółkę we wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Bieżący spis wierzytelności, którego podsumowanie redakcja portalu Obligacje.pl otrzymała z wrocławskiego sądu, wskazuje 3,32 mld zł, z czego 3,09 mld zł to suma wierzytelności objętych układem z mocy prawa. Wśród nich 2,51 mld zł to niezabezpieczeni obligatariusze i 0,58 mld zł pozostali wierzyciele. Poza układem pozostają wierzytelności na 0,23 mld zł, z czego przynajmniej część dotyczy obligacji zabezpieczonych na majątku spółki.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.