REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Rada nadzorcza Krajowego Depozytu ma problem z wyłonieniem prezesa spółki

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na szefa KDPW przesunięty na 31 lipca.
Foto: Archiwum

Bezkrólewie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych trwa w najlepsze. Mimo że od odwołania Iwony Sroki, która przez wiele lat pełniła funkcję prezesa tej instytucji, minęło już prawie 11 miesięcy, to rada nadzorcza nadal nie wybrała jej następcy. Podejść do tego było co prawda kilka, ale na razie wszystkie zakończyły się niepowodzeniem.

Konkurs na prezesa KDPW ciągnie się niczym opera mydlana. Pierwotnie wydawało się, że następcę Sroki uda się wyłonić stosunkowo szybko i bezboleśnie. W październiku został ogłoszony konkurs na prezesa Krajowego Depozytu i wydawało się, że najpoważniejszym kandydatem w tym wyścigu jest Stanisław Kluza. Konkurs, kilka dni po jego ogłoszeniu, został jednak zakończony bez rozstrzygnięcia. Nie podano także powodu, dla którego tak się stało.

Z kolejnymi przymiarkami do wyboru szefa KDPW mamy do czynienia w tym roku. Informację o konkursie ogłoszono jeszcze w maju. Zgłoszenia miały być przyjmowane do 25 maja, a ich rozpatrzenie w ramach pierwszego etapu konkursu miało nastąpić do 5 czerwca. Nic jednak z tego nie wyszło. W lipcu pojawiła się informacja o kolejnych terminach. Rozpatrywanie zgłoszeń miało się zakończyć do 11 lipca. Pikanterii całej sprawie dodawał fakt, że pod koniec czerwca ze stanowiska szefa Rady Giełdy odszedł Wojciech Nagel i tym samym zaczęto snuć domysły, że ruch ten ma związek właśnie z sytuacją w Krajowym Depozycie. Tygodnie jednak mijają, a żadne rozstrzygnięcia nadal nie zapadły.

Z naszych ustaleń wynika, że posiedzenia rady nadzorczej, na których miały zapaść konkretne decyzje, wielokrotnie były już przerywane. W efekcie rada nadzorcza KDPW znowu zdecydowała o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń. Według najnowszego harmonogramu można je składać do 31 lipca. Ich otwarcie i rozpatrzenie ma nastąpić do 1 sierpnia. I tym razem nie jest jednak powiedziane, że cała procedura się powiedzie. Zgodnie bowiem z zapisami rada nadzorcza spółki w każdym czasie bez podania przyczyny może zakończyć postępowanie kwalifikacyjne. Warto także zaznaczyć, że równolegle z wyborem nowego prezesa toczy się konkurs na członków zarządu spółki. Obecnie w zarządzie KDPW zasiadają Sławomir Panasiuk i Michał Stępniewski.

„Rada nadzorcza wydłużyła termin składania ofert, aby dać szansę zgłoszenia się większej liczbie osób, w celu zapewnienia różnorodności kompetencyjnej zarządu KDPW. Krajowy Depozyt jest niezwykle istotną spółką infrastrukturalną, mającą kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności systemu finansowego, dlatego zadaniem rady jest powołanie do zarządu spółki osób charakteryzujących się szerokim spektrum umiejętności i doświadczenia zawodowego. Zarząd KDPW, w opinii rady, powinien być spolaryzowany, jeżeli chodzi o zakres swoich kwalifikacji i umiejętności, stosownie do wymogów rozporządzenia CSDR, jak również oczekiwań akcjonariuszy" – brzmi oficjalna odpowiedź rady nadzorczej Krajowego Depozytu na nasze pytania związane z wyborem prezesa.

Akcjonariuszami Krajowego Depozytu są NBP, GPW i Skarb Państwa. Mają po jednej trzeciej udziałów. Nadzór właś-cicielski nad Krajowym De-pozytem sprawuje premier. PRT


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA