REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Auxilia z dywidendą

Spółka działająca na rynku odszkodowań przyjęła politykę dywidendową
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

- Przyjęta przez spółkę polityka wypłaty dywidendy jest strategicznym elementem zarządzania jej rozwojem i przejawem chęci dzielenia się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Należy brać pod uwagę konieczność zachowania równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidendy, a możliwościami efektywnego reinwestowania wypracowanych zysków. W ocenie zarządu przyjęta polityka dywidendowa powinna wpłynąć korzystnie na transparentność i wiarygodność spółki, a co za tym idzie obdarzenie jej większym zaufaniem przez inwestorów - mówi wiceprezes, Kamila Barszczewska.

Auxilia zmieniła niedawno strategię rozwoju. W najbliższym czasie firma będzie koncentrowała się na segmentach rynku gdzie zidentyfikowano istnienie należności, których uregulowanie wymaga rozwiązania prawno-ekonomicznego, specjalistycznej wiedzy lub zapotrzebowania na kapitał przy opracowywaniu strategii i metod działania koniecznych do ich odzyskania.

Firma notowana na NewConnect w ubiegłym roku miała 1,38 mln zł zysku przy skonsolidowanych przychodach w wysokości 10,9 mln zł. (8,7 mln zł w 2017 r.). Auxilia pod koniec 2018 r. przeprowadziła emisję zabezpieczonych obligacji o wartości 1,32 mln zł. Termin wykupu został ustalony na 18.06.2020 r.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA