REKLAMA

Finanse

Poznaj kontrakty CFD

Skrót CFD oznacza kontrakt na poczet różnicy kursowej. Kontrakt CFD to umowa między dwiema stronami, które zobowiązane zostają do rozliczenia kwoty będącej równowartością różnicy między ceną na otwarcie a ceną na zamknięcie pozycji. Stąd wzięło się określenie ,,kontrakt na różnice kursowe".

Można wymienić co najmniej kilka istotnych cech kontraktów na różnice kursowe, dzięki czemu są one unikalne i ekscytujące jako instrumenty finansowe. 

* CFD są instrumentami pochodnymi,

* Pozwalają nam na osiąganie zysków, nie tylko na wzrostach ale i na spadkach cen,

* Kontrakty CFD są lewarowane.

CFD są instrumentami pochodnymi 

Oznacza to, iż nie stajemy się tak naprawdę posiadaczami bazowych instrumentów - po prostu spekulujemy, czy ich cena spadnie, czy też wzrośnie. 

Powiedzmy, iż chcemy zakupić 10 tysięcy akcji banku X i ich cena to 2,90 funta. Oznacza to, iż normalna inwestycja kosztowałaby nas 28 000 funtów, nie włączając w to prowizji, ani też innych opłat dla naszego brokera, za które moglibyśmy zostać obarczeni w czasie zawarcia odpowiedniej transakcji. W zamian za to stajemy się fizycznymi posiadaczami akcji i jesteśmy tym samym częściowymi właścicielami spółki. Otrzymujemy prawo uczestniczenia w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, jak i prawo do korporacyjnych zdarzeń, jak np. prawo wyboru. 

Kontrakty CFD są lewarowane 

Kontrakty CFD stanowią instrument lewarowany. Oznacza to dla nas to, iż możemy uzyskać dużo większą ekspozycję na rynku w stosunku do depozytów zawartych na rachunku. 

Dzięki zastosowaniu dźwigni, inwestorzy mogą otwierać znacznie większe pozycje na rynku przy niewielkim początkowym wkładzie. Dzięki temu ewentualne korzyści czy straty są dużo wyższe, aniżeli w wypadku innych typów inwestowania. 

Jeśli handlujemy CFD, możemy zwierać transakcje, posiadając przy tym wyłącznie niewielki procent ich nominalnej wartości. Jeśli zaoferowano nam na przykład dźwignię finansową 5:1 na akcje wybranej firmy, to zamiast 28 tysięcy funtów, będziemy potrzebować wyłącznie 5,600 zabezpieczającego depozytu celem zawarcia tejże transakcji. 

Jeśli cena za akcje tego przedsiębiorstwa wzrośnie o 10 procent do kwoty 3,08 funta, nominalna wartość pozycji będzie wynosiła 30,800 funta. W stosunku do wkładu początkowego - 5,600 funta, co daje nam zysk z takiej inwestycji na poziomie 50 procent. Jest to sporo więcej, jeśli porównać do tego fizyczne kupowanie tychże akcji. 

Materiał Promocyjny  

 

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA