REKLAMA
REKLAMA

Felietony

Dlaczego warto dbać o markę

Posiadanie znaku towarowego pomaga w budowaniu własnej marki, jej prestiżu i w konsekwencji zwiększenia znaczenia naszego przedsiębiorstwa w UE.
Foto: Fotolia.com

Dariusz Piróg, adwokat, partner zarządzający Patpol Legal

Foto: materiały prasowe

W czerwcu zgłoszono dwumilionowy znak towarowy Unii Europejskiej. To jubileuszowe zgłoszenie przypadło na czeską spółkę konsultingową Crefoport s.r.o. zajmującą się doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. Spółka podobnie jak Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO – kiedyś OHIM) działa od ponad 25 lat.

Abstrahując od osoby, zgłoszenie w oczywisty sposób skłania do refleksji na temat charakteru znaku towarowego Unii Europejskiej i jego wpływie na przedsiębiorcę oraz, w szerszym ujęciu, na gospodarkę europejską.

Patrząc na liczby, należy przyjąć, że rejestracja znaku towarowego jest obecnie naturalną konsekwencją prowadzenia działalności na terenie Unii. Większość przedsiębiorców (niezależnie od rozmiaru i kapitału) dba o zastrzeżenie używanych przez siebie oznaczeń.

Biorąc pod uwagę znaczący wzrost zgłoszeń – od 2011 r. do dziś wpłynęło ich ponad milion, a w samym 2018 r. 152 488 zgłoszeń – należy wnioskować, że u przedsiębiorców świadomość konieczności ochrony własnej marki znacząco rośnie w ostatnich latach.

Mówiąc wprost: w przypadku planowania biznesu w więcej niż jednym–dwóch krajach UE warto zgłosić znak UE. Unijny znak towarowy da nam ochronę nie tylko w kraju macierzystym, ale również w pozostałych krajach UE, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych działań. Istotnym atutem jest to, że ochronę otrzymujemy w wyniku jednego zgłoszenia i przeprowadzenia jednej (niezbyt skomplikowanej) procedury przed EUIPO. Koszty dokonania zgłoszenia przed EUIPO w porównaniu ze zgłoszeniami w kilku krajach UE będą przy tym niższe.

Obok szerokiego zakresu ochrony pod względem terytorialnym warto wskazać na korzyści płynące z rejestracji znaku towarowego UE.

Posiadanie znaku towarowego pomaga w budowaniu własnej marki, jej prestiżu i w konsekwencji zwiększenia znaczenia naszego przedsiębiorstwa w UE. Ułatwia nam też wejście na rynek europejski z własnymi produktami lub usługami, zmniejszając przy tym ryzyko naruszenia praw osób trzecich. Zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, bowiem żaden inny podmiot na terenie UE nie może bez naszej zgody używać identycznego lub podobnego znaku. Rejestracja zwiększa również wiarygodność marki na rynku, ponieważ dzięki niej dajemy wyraźny sygnał, że dbamy o budowanie dobrego imienia przedsiębiorstwa, co wzmacnia jego pozytywny wizerunek. Rejestracja przyczynia się również do zwiększenia wartości naszej marki. Prawo z rejestracji unijnego znaku towarowego jest prawem majątkowym, które jest przedmiotem obrotu gospodarczego. To oznacza, że można je wycenić, sprzedać czy wnieść aportem do spółki. Dość wskazać, że najdroższa marka świata – Amazon – według danych z 2019 r. wyceniana jest na ponad 315 mld USD. Ciekawy, rozpoznawalny, dobrze chroniony brand pozwala na czerpanie wymiernych korzyści z jednej strony ze sprzedaży swoich produktów czy usług, z drugiej strony ze sprzedaży samej marki.

Warto również zwrócić uwagę na szczególny sposób dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem naszych praw – w każdym państwie UE znajduje się wyspecjalizowany sąd, który zajmuje się rozstrzyganiem spraw związanych z naruszeniem znaków UE. W Polsce jest to obecnie jedyny sąd specjalizujący się w sprawach związanych z własnością intelektualną. Dzięki temu praktycznemu rozwiązaniu przedsiębiorca nie musi się martwić, że ochrona unijnego znaku towarowego będzie wiązać się z nadmiernymi trudnościami w zakresie dochodzenia praw.

Nie można również pominąć funkcjonowaniu znaku UE w szerszym środowisku międzynarodowym. Możliwość uzyskania monopolu w całej UE, dokonując jednego zgłoszenia, sprawia, że przedsiębiorcy spoza UE chętniej będą ubiegać się o rejestrację unijną, a w konsekwencji będzie im łatwiej wejść ze swoimi produktami na rynek europejski pod tą samą marką, jak w kraju rodzimym. Ta jedna rejestracja jest przy tym istotna z uwagi na rozwojową strategię przedsiębiorstwa.

W analogiczny sposób mogą działać polscy przedsiębiorcy. Rejestracja znaku UE daje im monopol w całej Unii. Jeśli planują rozwój działalności w kilku krajach UE, warto, aby dokonali rejestracji w EUIPO. Dzięki temu będą mogli spokojnie wchodzić na kolejne rynki unijne bez starania się o kolejne rejestracje, mogąc się jednocześnie skupić na rozwoju biznesu.

Dariusz Piróg
adwokat, partner zarządzający
Patpol Legal

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA