Energetyka

Odpis na ponad 800 mln zł obciąży wyniki PGE

Polska Grupa Energetyczna spisze na straty aktywa warte ok. 807 mln zł. Testy wykazały utratę ich wartości.
Foto: Fotorzepa, Marcin Bielecki

Chodzi o Elektrownię Szczecin, gdzie wartość odpisu sięgnie 473 mln zł oraz wybrane aktywa wiatrowe (na 110 mln zł), co wynika ze zmiany otoczenia prawnego w zakresie systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE)

Cały odpis zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu za 2017 r. Wartości mają charakter szacunkowy. Ich wysokość nie była jeszcze przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Jednak przeprowadzone przez spółkę testy wskazują na konieczność spisania na straty tych aktywów. PGE jednocześnie podkreśla, że odpis nie wpłynie na wysokość raportowanego zysku EBITDA.

Ostateczny wynik testów i wartość odpisu aktualizującego znajdą się w sprawozdaniu rocznym, którego publikacja jest planowana na 6 marca.

W grudniu zeszłego roku PGE informowała o rozpoczęciu testów na utratę wartości aktywów. Testom podlegać miał majątek wytwórczy konwencjonalny i OZE. Spółka wyjaśniała, że zaistniałe w 2017 roku przesłanki dotyczą głównie zmian prawnych w zakresie wsparcia OZE.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły