REKLAMA
REKLAMA

Chemia

Dębica: Iskrzy między akcjonariuszami

Głosami głównego akcjonariusza oponiarskiej spółki przegłosowana została uchwała dotycząca upoważnienia zarządu spółki do warunkowego podwyższania kapitału zakładowego o maksymalnie 82,8 mln zł z możliwością wyłączenia prawa poboru. W Dębicy decydujący głos należy do amerykańskiego Goodyeara, który ma ponad 81 proc. akcji.
Foto: Adobestock

Zdaniem Altus TFI, posiadającego 6,7 proc. papierów Dębicy, podjęte uchwały naruszają interesy mniejszościowych akcjonariuszy. – NWZA przebiegło w burzliwej atmosferze. Jesteśmy bardzo niezadowoleni z zachowania członków zarządu i rady nadzorczej spółki, którzy nie potrafili merytorycznie odpowiedzieć na podstawowe pytania związane z działalnością spółki. Przebieg walnego świadczy jednoznacznie o tym, że akcjonariusz dominujący kompletnie ignoruje i wykorzystuje akcjonariuszy mniejszościowych – podkreślił Wojciech Dębski, analityk Altusa. Dlatego TFI zapowiedziało podjęcie kroków prawnych. – Zmiana treści uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału i wyłączenia prawa poboru, a następnie przegłosowanie jej przez Goodyeara, jednoznacznie uderza we wszystkich inwestorów mniejszościowych. Będziemy podejmować kroki prawne mające na celu ochronę inwestorów przed szkodliwymi działaniami głównego akcjonariusza – poinformował Dębski.

Jednocześnie akceptacji nie zyskał projekt uchwały zgłoszonej przez Altusa dotyczącej skupu maksymalnie 2,57 mln akcji własnych spółki, czyli wszystkich niebędących w posiadaniu głównego akcjonariusza. Porządek obrad zakładał też dyskusję oraz ewentualne powzięcie uchwał w sprawie umów pożyczek zawieranych z Goodyearem, głównym akcjonariuszem Dębicy, oraz zasad i modelu współpracy handlowej z podmiotami z grupy Goodyear. Altus zwracał uwagę, że oprocentowanie pożyczek udzielanych przez spółkę jej głównemu akcjonariuszowi odbiega od warunków rynkowych. Całkowita wartość pożyczek, które główny akcjonariusz zaciągnął w Dębicy, to obecnie 225 mln zł.

Fundusz w trakcie walnego zgłosił dwa projekty uchwał dotyczące ustalenia warunków pożyczek dla Goodyeara na parametrach rynkowych oraz zwołania NWZA w celu powołania biegłego rewidenta ds. szczególnych. Nie spotkało się to z akceptacją głównego akcjonariusza, który odrzucił oba projekty. Na zarzuty Altusa odpowiedziała Dębica. Zarząd w przesłanym do nas stanowisku poinformował, że nie zgadza się z opiniami formułowanymi przez przedstawicieli funduszy zarządzanych przez Altus TFI.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA