REKLAMA
REKLAMA

Chemia

Napięta sytuacja w Dębicy

Głosami głównego akcjonariusza oponiarskiej spółki, przegłosowana została uchwała dotycząca upoważnienia zarządu spółki do warunkowego podwyższania kapitału zakładowego o maksymalnie82,8 mln zł z możliwością wyłączenia prawa poboru
Foto: Bloomberg

W Dębicy decydujący głos należy do Goodyear, który posiada 81,4 jej akcji i głosów.

Zdaniem Altus TFI, posiadającego 6,7 proc. akcji i głosów Dębicy, podjęte uchwały naruszają interesy mniejszościowych akcjonariuszy, dlatego TFI zapowiedziało podjęcie kroków prawnych. Jednocześnie akceptacji nie zyskał projekt uchwały zgłoszonej przez Altusa dotyczącej skupu maksymalnie 2,57 mln akcji własnych spółki, czyli wszystkich niebędących w posiadaniu głównego akcjonariusza.

Porządek obrad zakładał też dyskusję oraz ewentualne powzięcie uchwał w sprawie umów pożyczek zawieranych z Goodyearem, głównym akcjonariuszem Dębicy, oraz zasad i modelu współpracy handlowej z podmiotami z grupy Goodyear. Altus zwracał uwagę, że oprocentowanie pożyczek udzielanych przez spółkę jej głównemu akcjonariuszowi odbiega od warunków rynkowych. Całkowita wartość pożyczek, które główny akcjonariusz zaciągnął w Dębicy, to obecnie 225 mln zł. Dlatego fundusz w trakcie walnego zgłosił m. in. projekty uchwał dotyczące ustalenia warunków pożyczek Dębicy dla Goodyear na parametrach rynkowych. Nie spotkało się to jednak z akceptacją głównego akcjonariusza, który odrzucił projekt.

Podczas środowej sesji za akcje Dębicy płacono na giełdzie około 107,50 zł, co oznacza zwyżkę o ponad 1,4 proc. względem kursu odniesienia z poprzedniej sesji.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA