Byki i niedźwiedzie tygodnia

...i niedźwiedzie, czyli trzy spółki, którym grozi przecena akcji

Foto: Adobestock

1. PGNiG lokalna korekta wzrostowa została zakończona

Foto: GG Parkiet

Trend spadkowy trwa już kilkanaście miesięcy i dotychczasowe próby wyłamania kluczowych oporów kończyły się niepowodzeniem. W ostatnich dniach ceny przedostały się pod kilkunastodniową linię korekty wzrostowej, pojawiła się luka bessy, zaś wskaźniki impetu zaczęły wspierać krótkoterminową deprecjację. Na uwagę zasługuje dolne ograniczenie dziesięcioletniego kanału wzrostowego, przebiegającego w okolicy 5,10, co z technicznego punktu widzenia oznacza, że popyt powinien znajdować się około 0,30 zł poniżej bieżącej wyceny.

2. Bank Handlowy po nieudanej próbie wyłamania średnioterminowego oporu

Foto: GG Parkiet

Kilkutygodniowa zwyżka w stronę luki bessy oraz dziennej dwusetki zakończyła się pacyfikacją byków w strefie oporu. Papier zatrzymał się tuż pod MA200_d i wykonał krok w tył, który okazał się triggerem do zaatakowania dolnego ograniczenia wakacyjnego kanału. Niestety, wsparcia zostały przerwane, cena zamknięcia zeszła poniżej linii skośnej konsolidacji i pojawił się pretekst do zaatakowania tegorocznej „podłogi". Na korzyść deprecjacji przemawia układ wskaźników impetu oraz tygodniowa sekwencja czarnych świeczek o okazałych korpusach.

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Parkietu"
Czytaj "Parkiet" w e-prenumeracie i uzyskaj dostęp do wszystkich treści
    Otrzymujesz dostęp do:
  • analiz, opinii, komentarzy, kwartalnych wyników finansowych
  • oraz pozostałych artykułów serwisu Parkiet.com
Kup teraz

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: PARKIET

×

�adna cz�� jak i ca�o�� utwor�w zawartych w dzienniku nie mo�e by� powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos�b (w tym tak�e elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) w��cznie z kopiowaniem, szeroko poj�t� digitalizacj�, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym tak�e zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek u�ycie lub wykorzystanie utwor�w w ca�o�ci lub w cz�ci bez zgody Gremi Media SA lub autor�w z naruszeniem prawa jest zabronione pod gro�b� kary i mo�e by� �cigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artyku�u mo�liwe jest tylko i wy��cznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artyku��w prasowych" [Poprzednia wersja obowi�zuj�ca do 30.01.2017]. Formularz zam�wienia mo�na pobra� na stronie www.rp.pl/licencja.


Wideo komentarz