Byki i niedźwiedzie tygodnia

Byki tygodnia, czyli trzy spółki z szansami na zwyżki: Wawel, Play i Dino

Foto: Fotolia

Wawel

Foto: GG Parkiet

1. Wawel: ryzykowny balans na wsparciu. Pozytywna, dzienna dywergencja pomiędzy ceną a RSI_d wskazuje na malejącą presję podaży. Ciekawie prezentuje się tygodniowy RSI, którego odczyt na tle ostatnich 10 lat przemawia na korzyść byków. W sierpniu ceny dotarły do długoterminowej strefy wsparcia zlokalizowanej w obszarze 845–900, co w połączeniu z długością tegorocznej fali deprecjacji przemawia za wyhamowaniem bessy. Na uwagę zasługuje okienko czasowe przypadające na sierpień, w ramach którego możliwe jest wykształcenie się denka, tak jak to miało miejsce dwa i cztery lata temu.

Play

Foto: GG Parkiet

2. Play z trudem się dźwiga, ale środowy wolumen zachęca do zwyżek. Trwająca na papierach spółki Play bessa zaczęła wytracać swój impet, wskutek czego pojawia się możliwość wyprowadzenia wzrostowej kontry. Na uwagę zasługuje wyprzedanie uwidocznione na tygodniowym wskaźniku RSI, którego zachowanie nie potwierdza lipcowego minimum. Interesująco prezentuje się wolumen i jego zachowanie względem ostatnich świeczek. W ubiegłym tygodniu pojawił się jeden z najwyższych w historii przerzutów akcji, co na tak niskich poziomach może sygnalizować powrót sprzyjającego zwyżkom kapitału.

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Parkietu"
Czytaj "Parkiet" w e-prenumeracie i uzyskaj dostęp do wszystkich treści
    Otrzymujesz dostęp do:
  • analiz, opinii, komentarzy, kwartalnych wyników finansowych
  • oraz pozostałych artykułów serwisu Parkiet.com
Kup teraz

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: PARKIET

×

�adna cz�� jak i ca�o�� utwor�w zawartych w dzienniku nie mo�e by� powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos�b (w tym tak�e elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) w��cznie z kopiowaniem, szeroko poj�t� digitalizacj�, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym tak�e zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek u�ycie lub wykorzystanie utwor�w w ca�o�ci lub w cz�ci bez zgody Gremi Media SA lub autor�w z naruszeniem prawa jest zabronione pod gro�b� kary i mo�e by� �cigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artyku�u mo�liwe jest tylko i wy��cznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artyku��w prasowych" [Poprzednia wersja obowi�zuj�ca do 30.01.2017]. Formularz zam�wienia mo�na pobra� na stronie www.rp.pl/licencja.


Wideo komentarz