Byki i Niedźwiedzie

Byki i niedźwiedzie: prezes roku

NOMINACJE
kandydaci do statuetki prezes roku
Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński

Od kilku lat poza spółkami kapituła „Parkietu" wyróżnia kierujących nimi menedżerów. W tym roku wyróżniliśmy cztery osoby – kandydatów prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

Dariusz Blocher, prezes Budimeksu.

Foto: Archiwum

Dariusz Blocher kieruje Budimeksem – jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, filarem indeksu WIG-budownictwo oraz uczestnikiem indeksu Respect. Firma w 2016 r. utrzymała bardzo wysoki portfel zleceń na fatalnym dla branży rynku, który skurczył się o kilkanaście procent. Wyniki finansowe okazały się rekordowe i taka też będzie dywidenda.

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Parkietu"
Czytaj "Parkiet" w e-prenumeracie i uzyskaj dostęp do wszystkich treści
    Otrzymujesz dostęp do:
  • analiz, opinii, komentarzy, kwartalnych wyników finansowych
  • oraz pozostałych artykułów serwisu Parkiet.com
Kup teraz

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: PARKIET

×

�adna cz�� jak i ca�o�� utwor�w zawartych w dzienniku nie mo�e by� powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos�b (w tym tak�e elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) w��cznie z kopiowaniem, szeroko poj�t� digitalizacj�, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym tak�e zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek u�ycie lub wykorzystanie utwor�w w ca�o�ci lub w cz�ci bez zgody Gremi Media SA lub autor�w z naruszeniem prawa jest zabronione pod gro�b� kary i mo�e by� �cigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artyku�u mo�liwe jest tylko i wy��cznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artyku��w prasowych" [Poprzednia wersja obowi�zuj�ca do 30.01.2017]. Formularz zam�wienia mo�na pobra� na stronie www.rp.pl/licencja.


Wideo komentarz