Byki i Niedźwiedzie

Najlepszy fundusz z udziałem rynków zagranicznych

Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele
Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

W kategorii najlepszy fundusz z udziałem rynków zagranicznych (przynajmniej 50 proc. aktywów) za 2017 r. statuetkę Złotego Portfela otrzyma należący do Skarbca TFI Skarbiec Spółek Wzrostowych, który w zeszłym roku wypracował 38,3-proc. stopę zwrotu. Zarządzającym funduszem jest Bartosz Szymański. Skarbiec Spółek Wzrostowych największą część kapitału lokuje oczywiście w akcje, które stanowią minimum 66 proc. aktywów. Co ciekawe, w tej kategorii na kolejnych miejscach znajdują się również fundusze należące do Skarbca TFI i także nimi zarządza Szymański. Mowa o Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek oraz Skarbiec Top Brands, które w zeszłym roku wypracowały odpowiednio 33,4 i 32,6 proc. zysku.

Na czwartym miejscu znalazł się Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (obecnie Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu), który miał 32,4-proc. stopę zwrotu. Funduszem należącym do Pekao TFI zarządza Karol Ciuk. W tym funduszu udział akcji w aktywach sięga 89 proc.

Na piątym miejscu w kategorii funduszy z udziałem rynków zagranicznych znalazł się należący do NN Investment Partners TFI NN Nowej Azji, którego zysk za ubiegły rok to 27,9 proc. Na czele NN Nowej Azji stoi od listopada 2009 r. Marcin Szortyka. NN Nowej Azji ma około 95 proc. w akcjach zagranicznych.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły