Byki i Niedźwiedzie

Najlepszy fundusz absolutnej stopy zwrotu

W kategorii najlepszy fundusz absolutnej stopy zwrotu za 2017 r. statuetkę Złotego Portfela otrzyma należący do Noble Funds TFI Noble Fund Global Return, który zakończył rok 2017 z wynikiem 15,7 proc.
Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

Funduszem zarządza Ryszard Miodoński. Noble Fund Global Return inwestuje w akcje przedsiębiorstw notowanych głównie na giełdach zagranicznych, zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się, zależnie od koniunktury giełdowej. Na koniec stycznia największa część (37 proc.) kapitału ulokowana była w Stanach Zjednoczonych. Następny w kolejności był rynek niemiecki (blisko 18 proc.). Reszta w Turcji, Polsce, Australii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Aktywa netto Noble Fund Global Return na koniec stycznia sięgnęły blisko 62 mln zł.

Drugie miejsce wśród funduszy absolutnej stopy zwrotu zajął Superfund Alternatywny, który działa w ramach Superfund TFI. Pod zarządem Filipa Nowickiego zarobił w zeszłym roku 13,91 proc. Superfund Alternatywny inwestuje w akcje, obligacje, tytuły uczestnictwa innych funduszy. „Elastyczność w połączeniu z szeroką dywersyfikacją powoduje, że osiągane wyniki charakteryzują się niską korelacją z trendami na rynku akcji i obligacji" – czytamy w karcie informacyjnej. Wartość aktywów na koniec stycznia to 5,2 mln zł.

Na trzecim miejscu uplasował się fundusz należący do Rockbridge TFI, Rockbridge Strategii Akcyjnej, który pod kierownictwem Jakuba Ryby zarobił w zeszłym roku 9,36 proc. Rockbridge Strategii Akcyjnej miał tylko 7,2 mln zł aktywów netto. W jego przypadku największy udział w portfelu miały akcje – blisko 60 proc., zaś obligacje 36,4 proc. Aktywa ulokowane są przede wszystkim w Polsce.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły