REKLAMA
REKLAMA

Banki

Spółki Czarneckiego gwałtownie tanieją

Kursy firm należących do Leszka Czarneckiego załamały się w środę rano. Notowania Getin Noble Banku, Idea Banku i Open Finance spadają o blisko 20 proc. Akcje Getin Holdingu tracą około 10 proc.
Foto: parkiet.com

Idea Bank wyjaśnia

Po wpisaniu przez KNF na listę ostrzeżeń publicznych instytucja podkreśla, że powodem jest oferowanie obligacji GetBacku, a nie bieżąca operacyjna działalność bankowa.

Podstawą wpisania Idea Banku na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego są zarzuty dotyczące podejrzenia wykonywania przez bank od sierpnia 2016 r. do marca 2018 r. czynności związanych z dystrybucją obligacji GetBack bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF. Zawiadomienie KNF dotyczy zdarzeń, które nie mają żadnego związku z bieżącą operacyjną działalnością banku – zapewnia Idea Bank w oświadczeniu.

Wczoraj KNF wpisała Idea Bank, mający wspólnie z Polskim Domem Maklerskim ponadprzeciętny udział w dystrybucji obligacji GetBacku, na listę ostrzeżeń publicznych.

Nadzór zaznaczył wtedy, że działalność bankowa Idea Banku nie jest objęta zawiadomieniem do organów ścigania i pozostaje poddana standardowemu, bieżącemu nadzorowi KNF, a bank reguluje swoje zobowiązania wobec klientów oraz wypełnia obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru.

Idea Bank wyjaśnia, że 7 listopada wysłał do nadzorowi „obszernie umotywowane zastrzeżenia i wyjaśnienia związane z zarzutami KNF". Bank nie otrzymał na dzień dzisiejszy potwierdzenia otrzymania przez KNF wspomnianego stanowiska banku i nie wie, w jakim stopniu jego wyjaśnienia zostały wzięte pod uwagę - dodano. Nie podano zatem czy i kiedy można liczyć na usunięcie banku z listy ostrzeżeń KNF.

Kontrolowany przez Leszka Czarneckiego bank dodaje, że przeprowadził wewnętrzne postępowanie wyjaśniające mające na celu zidentyfikowanie "nieprawidłowych zachowań niektórych pracowników wobec swoich klientów". Przekonuje również, że dokonał przeglądu i weryfikacji kadr oraz wprowadził dodatkowe regulacje wewnętrzne w celu podniesienia poziomu ochrony interesu klienta. „Tym samym stwierdzone nieprawidłowości zostały wyeliminowane. Idea Bank wykonuje na bieżąco obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru" - dodano.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA