REKLAMA
REKLAMA

Banki

Duże straty Idea Banku. Będzie emisja akcji

Z powodu kolejnych odpisów bank zanotował ponad 400 mln zł straty netto. Zgodnie z oczekiwaniami wdraża program naprawczy, który zwolni go z podatku bankowego.
Foto: materiały prasowe

Idea Bank w II kwartale miała 405 mln zł straty netto wobec 54 mln zł zysku rok temu. To Efekt utworzenia licznych rezerw i odpisów, o których bank w większości informował w sierpniu. Chodziło wtedy o odpisy na 190 mln zł i rezerwy rzędu 128 mln zł dotyczące produktów ubezpieczeniowych i sprawy GetBacku. Przy okazji publikacji wyników za II kwartał bank poinformował o dodatkowych rezerwach, które obciążyły skonsolidowany wynik kwotą 98 mln zł (głównie chodzi o należności faktoringowe).

- Uważamy, że po jednorazowym efekcie w II kwartale bank w kolejnych okresach będzie notował zyski, tak jak dotychczas. - mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku. - Działamy standardowo, zgodnie z przyjętymi procedurami. Mamy konkretne pomysły na biznes i poparcie głównego akcjonariusza - dodaje.

W rezultacie Grupa Idea Banku zaraportowała współczynniki kapitałowe poniżej poziomów wymaganych przepisami – wskaźnik TCR wyniósł 9,77 proc. a Tier 1 8,21 proc. Niedobór kapitałów okazał się większy niż wskazywano w sierpniu. Bank przygotował i wystąpił do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie planu ochrony kapitału, którego celem jest przedstawienie działań mających na celu przywrócenie współczynników na poziom pozwalający spełnienie wymogów do końca 2020 roku. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom konieczna będzie też emisja akcji. Chodzi o 50 mln zł, które mają być gwarantowane przez Leszka Czarneckiego. Emisja akcji jest wstępnie planowana w I półroczu przyszłego roku.

Brak rentowności spowodował, że bank uruchamia tzw. plan naprawy (dawne postępowanie naprawcze). Zarówno plan ochrony kapitału, jak i plan naprawy ma ściśle określone ramy formalne. Oba dokumenty przygotowywane przez banki są zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Zgodnie z prawem bankowym, plany naprawy sporządzają wszystkie banki, a ich automatyczne uruchomienie wynika z zajścia przesłanek z góry wskazanych w planach. Typową przesłanką wdrożenia planu naprawy jest strata bilansowa w danym okresie. Konsekwencją wdrożenia planu jest zawieszenie płatności podatku od aktywów, który w 2017 r. wyniósł dla Grupy Idea Bank 60,2 mln zł.

W ramach planu naprawy bank podejmuje działania w obszarze poprawy rentowności takie jak zbycie wybranych udziałów w spółkach stowarzyszonych (Idea Getin Leasing), przegląd i redukcja kosztów działania banku, stopniowa modyfikacja struktury bilansu, prowadząca do wzrostu realizowanej marży odsetkowej netto oraz reorganizacja modelu sprzedaży pozwalająca na wzrost sprzedaży produktów rozliczeniowych oraz prowizji związanych z bieżącą obsługą klientów.

Słabe okazały się dochody. Wynik odsetkowy Idea Banku w pierwszym półroczu 2018 roku był niższy w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku o 9 proc.. Wpływ na to miał wzrost o 20 proc. kosztów odsetkowych banku, co spowodowane było przede wszystkim wzrostem kosztu finansowania. Wynik prowizyjny w pierwszym półroczu 2018 roku ukształtował się na poziomie minus 144,1 mln zł w porównaniu do 155,7 mln zł rok temu. To skutek zawiązania rezerwy na zwroty prowizji od produktów inwestycyjnych z UFK, jak również zawiązanie rezerwy na zwroty prowizji od produktów ubezpieczeniowych powiązanych z umowami kredytu. Istotny wpływ na spadek ww. wyniku miała również korekta błędów dotyczących poprzednich okresów.

Wyniki dodatkowo obciążyły je duże odpisy (159 mln zł, o 10 proc. więcej niż rok temu). Na koniec czerwca wartość sumy bilansowej grupy była podobna jak na koniec 2017 roku i wyniosła 23,9 mld zł. Saldo depozytów terminowych klientów osiągnęło poziom 15,9 mld zł (+21 proc. r/r) a saldo na rachunkach bieżących 3,1 mld zł (-6 proc. r/r).


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA