Banki

Getin Noble Bank: Zarząd: przecena nieuzasadniona

W poniedziałek akcje Getin Noble Banku przy wzmożonych obrotach drożały chwilowo nawet o 10 proc., do 0,54 zł. To odbicie po sporych spadkach, które – licząc do piątkowego zamknięcia na poziomie 0,49 zł (najniższe w historii) – przyniosły przez pięć dni przecenę o 35 proc., a przez miesiąc o prawie 50 proc.

Jerzy Pruski, wiceprezes GNB, zapewnia, że nie wydarzyło się nic, co mogłoby uzasadniać skalę ostatniej przeceny.

Foto: materiały prasowe

Jerzy Pruski, wiceprezes GNB, podkreśla, że nie wystąpiły żadne wydarzenia związane z działalnością operacyjną spółki lub jej kondycją finansową, które mogłyby uzasadniać przecenę. – Ostatnie notowania odzwierciedlają raczej splot czynników zewnętrznych i niezależnych od spółki. Można tu przytoczyć negatywny sentyment rynkowy, który mocno oddziałuje na notowania również innych spółek i indeksów giełdowych. Warto również pamiętać, że sentyment rynkowy jest często wspierany obserwowanym niejednokrotnie nadmiernym wpływem zachowania jednych inwestorów na drugich, które sprawia, że w krótkim okresie zdarzają się nadmierne reakcje cenowe – przekonuje Pruski.

Zaznacza, że ze względu na przepisy nie może odpowiedzieć czy niedobór współczynników kapitałowych banku nie zwiększył się. – Zgodnie z przyjętymi założeniami bank realizuje plan trwałej poprawy rentowności oraz ogłoszoną w kwietniu strategię kapitałową i o efektach podejmowanych działań na bieżąco informuje rynek. Realizujemy uzgodniony plan i nie ma powodów do obaw w tym zakresie – dodaje.

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Parkietu"
Czytaj "Parkiet" w e-prenumeracie i uzyskaj dostęp do wszystkich treści
    Otrzymujesz dostęp do:
  • analiz, opinii, komentarzy, kwartalnych wyników finansowych
  • oraz pozostałych artykułów serwisu Parkiet.com
Kup teraz

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: PARKIET

×

�adna cz�� jak i ca�o�� utwor�w zawartych w dzienniku nie mo�e by� powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos�b (w tym tak�e elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) w��cznie z kopiowaniem, szeroko poj�t� digitalizacj�, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym tak�e zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek u�ycie lub wykorzystanie utwor�w w ca�o�ci lub w cz�ci bez zgody Gremi Media SA lub autor�w z naruszeniem prawa jest zabronione pod gro�b� kary i mo�e by� �cigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artyku�u mo�liwe jest tylko i wy��cznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artyku��w prasowych" [Poprzednia wersja obowi�zuj�ca do 30.01.2017]. Formularz zam�wienia mo�na pobra� na stronie www.rp.pl/licencja.


Wideo komentarz