REKLAMA
REKLAMA

Banki

Handlowy podtrzymuje cel wzrostu ROE

Citi Handlowy chce podnieść wskaźnik rentowności kapitałów własnych. Zapowiada, że wysokie koszty ryzyka miały charakter jednorazowy i nie widzi zagrożeń w tym obszarze.
Foto: materiały prasowe

- Podtrzymujemy, że naszym celem jest wskaźnik ROE powyżej 12 proc. w 2021 r. – mówi Sławomir Sikora, prezes Citi Handlowego. Taki jest główny cel przyjętej pod koniec 2018 r. strategii na lata 2019-2021. W każdym z tych trzech lat ten wskaźnik rentowności kapitałów własnych ma wynosić ponad 10 proc. Po I półroczu zysk banku spadł o 41 proc., do 193 mln zł, a ROE wynosi tylko 7,5 proc. Jednak decydujący wpływ miał duży wzrost składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który dodatkowo skumulował się w I kwartale.

Czytaj także: Handlowy poniżej oczekiwań

Prezes informuje, że aktualny jest też plan zdolności do wypłaty 75 proc. zysku w postaci dywidendy. - Zarządzamy bankiem w taki sposób, by to założenie strategiczne zrealizować – zaznacza Sikora. W tym roku zarząd zaproponował, aby na dywidendę przeznaczyć 75 proc. zysku za 2018 r., czyli 489 mln zł a pozostałe 164 mln zł na kapitał rezerwowy, ale NN OFE złożyło wniosek o pozostawienie tej drugiej kwoty jako zysk niepodzielony, który zasili wypłatę w przyszłym roku. Akcjonariusze zaakceptowali ten pomysł.

Na niższą niż wcześniej rentowność Handlowego w I półroczu wpłynął też skokowy wzrost kosztów ryzyka – w II kwartale wyniosły 107 mln zł, o 40 proc. więcej od oczekiwań. Oznacza to wzrost rocznie i kwartalnie aż o prawie 300 proc. Problem wynikał dotyczył bankowości instytucjonalnej – tu odpisy wzrosły do 77 mln zł z tylko 5 mln zł w poprzednim kwartale, do czego głównie przyczynił się odpis na ZM Henryk Kania (ok. 55 mln zł).

- W II kwartale mieliśmy zdarzenia jednorazowe, które wywołały wyższe koszty ryzyka. Nasze modele ryzyka zakładają, że raz na 10 lat może się zdarzyć coś, co odbiega od trendu. Poza tym zdarzeniem jednorazowym nie widzimy trendu, który by nas niepokoił. Mam poczcie, że to raczej zdarzenie jednorazowe niż trend – gospodarka jest nadal w dobrej formie – mówi Sikora. Koszty ryzyka banku wzrosły do 45 pb. Prezes zapytany czy rynek powinien oczekiwać podwyższonego poziomu odpowiedział, że jego zdaniem 45 pb. Kosztów ryzyka to poziom wyższy niż trend obserwowany w banku w ostatnich kilku latach.

W lutym bank przedstawił strategię zgodnie z którą po latach koncentracji na wypłacie wysokich dywidend teraz chce jednocześnie zwiększyć skalę i poprawić rentowność. Bank planuje do 2021 roku zwiększyć liczbę klientów detalicznych o 50 proc. i udzielić łącznie 2 mld zł nowych kredytów detalicznych. Na koniec czerwca kredyty detaliczne urosły przez rok o 4,3 proc., do 7,2 mld zł.

– Kredyty gotówkowe i niezabezpieczone w ogóle to ważny element finansowania klientów indywidualnych. Rozwiązanie biometryczne umożliwi przełom, tzn. pozwoli co najmniej dogonić rynek i pozwoli rosnąć szybciej niż rynek – mówi Sikora. Bank wprowadził w sierpniu automatyczny proces udzielania kredytów bazujący na identyfikacji klienta przez rozpoznawanie twarzy. Odnośnie hipotek, które urosły o 15 proc. przez rok, ale ich wolumeny są niewielkie w porównaniu z dużymi bankami, prezes wskazuje, że bank nie prowadzi aktywnie ich osobnej sprzedaży, to raczej efekt zainteresowania jego klientów z segmentów private i gold.

Handlowy jest jednym z niewielu banków (obok Aliora), który w ogóle nie ma hipotek frankowych (niewiele mają ich też Pekao i ING Bank Śląski). Sikora ocenia, że sprawa tych hipotek to temat, z którym sektor bankowy będzie musiał sobie poradzić, jednak okres przedwyborczy nie służy w dyskusji nad tym problemem. - Wydaje mi się, że przyszłe rozwiązania muszą uwzględniać interes stabilności finansowej sektora, jak i interes klientów – mówi Sikora powstrzymując się od odpowiedzi na pytanie czy instytucje państwowe powinny zainterweniować. Związek Banków Polskich obawia się, że niekorzystne dla banków wyroki sądów w sprawach frankowych mogą kosztować sektor ponad 60 mld zł, co doprowadziłoby do jego destabilizacji.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA