Banki

Ponad miliard na kredyty dla polskich firm

Pekao i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały największą polską umowę gwarancji w ramach instrumentów finansowych programów UE.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

Umowa dotyczy programu COSME na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020. - Dobra kondycja polskiej gospodarki zależy między innymi od dobrej formy przedsiębiorstw, szczególnie tych małych i średnich. Dlatego tak ważne są wszelkie działania, które pomogą  im w rozwoju. Dziś firmy zyskują dostęp do 1,2 mld zł preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i obrotowych – mówi Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Dodaje, że rząd wspiera wdrażanie programu COSME, którego założenia są zbieżne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Michał Krupiński, prezes Pekao, podkreśla, że bank realizuje strategię na lata 2018-2020 a podpisanie umowy COSME dobrze się w nią wpisuje. - Dynamicznie zwiększamy swój udział w segmencie mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP dzięki atrakcyjnej ofercie oraz efektywnym i szybkim procesom, także kredytowym. Wciąż wzbogacamy ofertę oraz udostępniamy szereg usług dodatkowych – dodaje. W ramach obecnego portfela bank zaoferuje preferencyjne finansowanie dla 1500 polskich firm, głównie z sektora małych i średnich firm. - Wartość kredytu dla jednego przedsiębiorcy sięgnie 12,6 mln – dodaje Tomasz Styczyński, wiceprezes Pekao odpowiedzialny za Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

COSME a na celu m.in. ułatwienie dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym takich, które nie mają wystarczających zabezpieczeń kredytu oraz firm, których kredytowanie przez bank jest relatywnie bardziej ryzykowne np. ze względu na krótki okres działalności. Z kolei dla banku gwarancja COSME jest również bardzo dobrym zabezpieczeniem, ponieważ w razie braku spłaty, 50 proc. zaległego kapitału i odsetek jest pokrywane przez EFI. Gwarancja COSME będzie wykorzystywana przede wszystkim przy kredytach inwestycyjnych. Podczas gdy inne gwarancje dostępne dziś na polskim rynku z reguły są płatne, gwarancja COSME będzie nieodpłatna i  pokryje 50 proc. kredytu. Nie jest ona pomocą publiczną, więc nie zmniejszy dostępnych limitów pomocy dla firm. Dzięki COSME firma nie poniesie kosztów gwarancji i nie potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń (np. dodatkowej hipoteki). Podstawowym zabezpieczeniem kredytu będzie zabezpieczenie na przedmiocie kredytowania oraz gwarancja COSME. Może być ona wykorzystywana także przy finansowaniu przedsiębiorstw z krótkim okresem działalności, dzięki czemu będą one miały łatwiejszy dostęp do kredytu. Natomiast w przypadku firm działających powyżej trzech lat obniżony zostanie wymagany wkład własny od firmy do 10 proc. (w standardzie na rynku jest 20 proc.). Gwarancja COSME będzie standardowym zabezpieczeniem dla banku, który nie będzie wymagał żadnych dodatkowych formalności ze strony przedsiębiorcy. Firma złoży standardowy wniosek o kredyt.

- Polskie banki bardzo sobie cenią współpracę z EFI, który, po BGK, jest w Polsce największą publiczną instytucją gwarancyjną dla MŚP. Popyt polskiego biznesu na gwarancje kredytowe ciągle rośnie. Z naszych badań wynika, że wciąż ponad 20 proc. klientów banków, to przedsiębiorcy, którzy bez takiej gwarancji nie dostaliby kredytu, a  kolejne 20 proc. nawet jeśli uzyskałoby kredyt - to byłby on (bez gwarancji) jednak dużo niższy. Bardzo cieszy więc sukces Banku Pekao, który od lat jest okrętem flagowym tego typu unijnych instrumentów inżynierii finansowej w Polsce – komentuje Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

- W efekcie umowy Banku Pekao Polska wpisuje się do ekskluzywnej grupy państw, gdzie umowy, głównego unijnego programu dla MŚP (COSME), przekroczyły 1 mld euro. Polska tym samym zajmuje 6. miejsce w unijnym rankingu, zaraz po takich tuzach europejskiego rynku finansowego, jak np. Niemcy, Francja czy Włochy. KPK wspierał bank w procesie aplikacyjnym i będzie wspierał w szybkiej dystrybucji wsparcia do polskich firm - dodaje Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.


Wideo komentarz