Banki

BGŻ BNP Paribas emituje akcje

Zarząd proponuje podwyższenie kapitału o około 800 mln zł. Przy okazji może spełnić wymogi dotyczące free-floatu.
Foto: Adobestock

Podczas walnego zgromadzenia BGŻ BNP Paribas, zwołanego na 18 maja, akcjonariusze zdecydują o emisji 13,3 mln akcji (obecnie kapitał dzieli się na 84,2 mln walorów). Uchwała przewiduje emisję do 13,3 mln nowych akcji, w ramach których imienne akcje serii K stanowić będą nie więcej niż 10,8 mln akcji, a akcje serii J będą akcjami na okaziciela, które staną się przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Można przypuszczać, że papiery serii K zostaną skierowane do głównego akcjonariusza – czyli francuskiego BNP Paribas – zaś serii J mogą trafić do inwestorów instytucjonalnych w ofercie prywatnej.

Nowa emisja może poprawić, ale tylko nieznacznie, free-float wynoszący obecnie 11,7 proc., ale być może na tyle, aby spełnić zobowiązania wobec KNF. Bank musi zwiększyć udział akcji w wolnym obrocie do 12,5 proc. do końca tego roku (i to się może udać, bo gdyby BNP Paribas objął 10,8 mln papierów, free-float urośnie do 14,8 proc.). Do końca 2020 r. free float ma urosnąć do 25 proc. Skoro bank chce zebrać 800 mln zł przy emisji 13,3 mln akcji, musiałby wyemitować je po cenie 60 zł (obecny kurs na GPW, choć przy dość niskiej płynności, wynosi 65,8 zł).

Celem jest podwyższenie funduszy własnych o około 800 mln zł, tak aby spełniać nowe wymogi kapitałowe określone dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na koniec roku bank miał 6,6 mld zł kapitału podstawowego, ale nie spełniał wymogów dotyczących wskaźników wypłacalności. Skonsolidowany wskaźnik Tier I wyniósł 10,7 proc., a TCR 13,6 proc., odpowiednio o 0,9 pkt proc. i 0,1 pkt proc. poniżej wymogów. Bank podał, że to efekt zmian regulacyjnych dotykających całego sektora: wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9, negatywnie wpływający na kapitały, ale w górę poszedł też jeden z buforów kapitałowych a od grudnia podniesiono także wagi ryzyka dla hipotek walutowych.

- Na początku roku podjęliśmy niezwłocznie działania mające na celu spełnienie nowych wymogów regulacyjnych poprzez przeprowadzenie nowej emisji akcji. W związku z tym podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia zaproponujemy akcjonariuszom przyjęcie uchwały, która dotyczy emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Naszym zdaniem jest to najszybszy i najbardziej efektywny sposób pozyskania kapitału dla Banku. Cały proces podwyższenia kapitału planujemy zakończyć do końca lipca – mówi Przemysław Gdański, prezes BGŻ BNP Paribas.

Bank czeka jeszcze jedna emisja akcji – tym razem mająca sfinansować przejęcie podstawowej części Raiffeisen Polbanku. Zapłaci 3,25 mld zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły