REKLAMA
REKLAMA

Banki

DM BOŚ ocenia Pekao

W raporcie wskazano na zdolność banku do wypłaty dywidendy i niezłe wyniki, ale także na utrzymującą się niepewność dotyczącą zakresu współpracy z Aliorem.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

W raporcie z 15 lutego analitycy DM BOŚ podnieśli cenę docelową akcji Banku Pekao do 141,5 zł z 138,70 zł, nie zmieniając rekomendacji na poziomie "trzymaj". Raport wydano przy cenie 131,95 zł, dziś kurs sięga 132,9 zł.

„W ciągu 2017 roku wiele się zmieniło w Banku; decyzja UniCredit o  sprzedaży swoich polskich aktywów skutkowała nabyciem dwóch największych udziałów w Pekao przez PZU i PFR. Potem nastąpiła gruntowna zmiana zarządu banku. W listopadzie nowy zarząd przedstawił aktualizację strategii. Obecnie Pekao prowadzi rozmowy z  Aliorem na temat ewentualnej współpracy. Jak na bank, który uprzednio był ostoją stabilizacji i  konserwatyzmu, dzieje się bardzo dużo. Oceniamy mijający rok jako potwierdzający regułę wyjątek i  oczekujemy mniej burzliwego bieżącego roku. Wprawdzie aura niepewności otacza trwającą analizę możliwości współpracy w ramach grupy PZU (ewentualna fuzja z Aliorem), która naszym zdaniem wprowadza element ryzyka biorąc pod uwagę tak różne profile banków, jednak zakładamy, że skończy się na współpracy IT w  formie joint venture i  nie dojdzie do pełnokrwistej fuzji między bankami" – napisano w raporcie.

Analitycy oczekują, że w  obecnym i  przyszłym roku Pekao skorzysta z  koniunktury gospodarczej oraz łagodnego ryzyka kredytowego zważywszy na korzystny etap cyklu, a także niewykluczone są synergie z tytułu fuzji między spółkami asset management działającymi odrębnie w  Pekao i  PZU. Natomiast oczekiwana podwyżka stóp kredytowych powinna przynieść poprawę marż, co z  kolei powinno przełoży się na widoczny wzrost wyniku netto.

DM BOŚ zaznacza, że jego wycena jest bliska bieżącemu kursowi akcji Pekao i podtrzymuje długoterminową rekomendację fundamentalną „trzymaj", bo uznaje spółkę za właściwie wycenioną. „Uważamy, że poprawa sytuacji gospodarczej i  łagodne ryzyko kredytowe na tym etapie cyklu przełoży się na lepsze wyniki, a bieżący kurs akcji już uwzględnia perspektywę rosnących zysków. Ponadto dostrzegamy w średnim okresie wyższą zdolność wypłaty dywidendy w Pekao niż ogólnie w całym sektorze" – zaznaczyli.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA