Banki

Finanse: Będą wytyczne dotyczące dywidend

W stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego z listopada 2017 r., dotyczącym polityki dywidendowej banków, znalazło się zdanie mówiące, że KNF planuje także przedstawić na początku 2018 r. wytyczne, którymi będzie się kierować, kształtując politykę dywidendową w przyszłości.
Foto: Adobestock

Na początku stycznia przewodniczący Marek Chrzanowski mówił, że KNF przedstawi te wytyczne na przełomie stycznia i lutego.

Banki z dużą nadzieją przyjęły te słowa, licząc, że będą miały więcej czasu na dostosowanie pozycji kapitałowej do zaleceń nadzoru. Do tej pory banki poznawały wymogi raptem na miesiąc przed zamknięciem roku, którego dotyczyły.

– Wytyczne dotyczące stanowiska KNF w zakresie polityki dywidendowej banków komercyjnych zostaną przedstawione w pierwszych miesiącach 2018 r. W celu właściwej kalibracji planowanej polityki niezbędne są dane analityczne za 2017 r. z zakresu adekwatności kapitałowej, które będą już uwzględniały wpływ podwyższonych wag ryzyka dla kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie – mówi Jacek Barszczewski, rzecznik KNF. Można się zatem spodziewać, że nadzorca przedstawi te wymogi najwcześniej w marcu.

KNF zaznacza, że chcąc ułatwić bankom funkcjonowanie oraz planowanie działalności, zamierza przedstawić zestaw kryteriów i wytycznych, w ramach zbliżonych do prezentowanych w listopadzie. – Ma to być wskazanie kierunku, jaki KNF uznaje za właściwy wobec polityki dywidendowej – dodaje Barszczewski.

Najprawdopodobniej dokument będzie udostępniony publicznie i będzie prezentował koncepcję polityki dywidendowej, zawierając kryteria natury ogólnej. Na ile jednak będą długoterminowe i niezmienne? – Oczekiwania KNF w zakresie polityki dywidendowej nadzorowanych podmiotów są formułowane przy uwzględnieniu otoczenia zewnętrznego polskiej gospodarki i sytuacji tych podmiotów, a bezpośrednim celem polityki dywidendowej jest poprawa bezpieczeństwa ich funkcjonowania poprzez wzmacnianie bazy kapitałowej. Tym samym nie można z góry założyć, w jakim terminie będą obowiązywać wskazane wytyczne – zastrzega rzecznik KNF. Dodaje, że założeniem nadzoru jest jak największa przewidywalność i informowanie podmiotów nadzorowanych z adekwatnym wyprzedzeniem co do zamierzeń nadzorczych. – Polityka dywidendowa musi odpowiadać na bieżące warunki rynkowe i sytuację finansową podmiotów – zaznacza.


Wideo komentarz