Banki

PKO BP: Będzie emisja obligacji

Zarząd PKO BP zgodził się na emisję obligacji podporządkowanych o maksymalnej wartości nominalnej 1 mld zł.
Foto: parkiet.com

Papiery będą dziesięcioletnie i, jak zwykle w tego typu papierach, bank będzie mógł je wykupić po pięciu latach. Środki z emisji zostaną przeznaczone, po uzyskaniu zgody KNF, na podwyższenie funduszy uzupełniających Tier II (co zwiększy łączny współczynnik wypłacalności TCR). Obecnie zobowiązania PKO BP z tytułu długu podporządkowanego to 1,7 mld zł – bank wyemitował te papiery w sierpniu (marża wyniosła 155 pkt baz. ponad WIBOR 6M). Na koniec III kwartału TCR banku wyniósł 17,7 proc. i był o 0,9 pkt proc. wyższy niż Tier I. Z powodu zmienionych rekomendacji dywidendowych przez KNF (wzrosły wymogi na poziomie współczynnika TCR) banki chętniej emitują dług podporządkowany, wzmacniając ten współczynnik i podnosząc zdolność do podziału zysku. Ostatnio zrobili to m.in. Pekao i Millennium. mr


Wideo komentarz

Powiązane artykuły