REKLAMA
REKLAMA

Banki

Jak przebiegnie fuzja Getin Noble i Idea Banku

Transakcja będzie dość nietypowa, bo to mniejszy bank przejmie większego gracza.
Foto: parkiet.com

Idea Bank jako przejmujący wyemituje 193 mln akcji połączeniowych serii N (obecnie kapitał banku dzieli się na 78 mln walorów). Akcjonariusze Getin Noble Banku za jedną akcję o wartości nominalnej 2,73 zł otrzymają 0,1850 akcji Idea Banku o wartości nominalnej 2 zł (uzgodniony parytet wymiany ma odzwierciedlać podwyższenie kapitału GNB o 100 mln zł zarejestrowane 10 stycznia 2019 r.). Obecnie Idea Bank wyceniany jest na 215 mln zł (C/WK 0,12) a GNB na prawie 400 mln zł (C/WK również 0,12).

Przejmującym musi być Idea Bank, bo kurs akcji GNB wynosi tylko 0,38 zł, czyli jest niższy od wartości nominalnej (2,73 zł) a zgodnie z prawem spółki nie mogą emitować akcji po cenie niższej od wartości nominalnej. Kurs akcji Idea Banku to 2,76 zł a nominał wynosi 2 zł. Połączenie banków nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Banku (jako spółki przejmowanej) na Idea Bank (jako spółkę przejmującą) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku poprzez emisję akcji, które Idea przyzna akcjonariuszom GNB. Połączony bank będzie działał pod nazwą Getin Noble Bank.

Teraz Leszek Czarnecki ma 62,8 proc. akcji GNB, a pozostałe 37,2 proc. jest w rękach mniejszościowych akcjonariuszy. Po fuzji w połączonym banku wrocławski biznesmen będzie miał 65,9 proc. walorów, mniejszościowi akcjonariusze GNB 27,2 proc., a mniejszościowi akcjonariusze Idea Banku 6,9 proc.

Aby połączenie na warunkach określonych w planie doszło do skutku konieczne będą zgody walnych zgromadzeń obu banków oraz na zmiany statutu Idea Banku. Potrzebna też będzie zgoda KNF. Banki oczekują zgody KNF w II kwartale, zatwierdzenia połączenia przez akcjonariuszy w III kwartale – wtedy też ma nastąpić zamknięcie transakcji.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA