Analizy

Kobiety w spółkach giełdowych

Jak kształtowały się w ostatnim roku wskaźniki różnorodności zarządów i rad nadzorczych spółek notowanych na giełdzie z punktu widzenia poszczególnych rynków, a także najważniejszych indeksów giełdowych?
Foto: Adobestock

Obowiązująca od początku roku dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności może stanowić ciekawe źródło informacji na temat nie tylko strategii spółek, ale również ich spojrzenia na kwestie zatrudnienia. Zgodnie z wymogami tej dyrektywy w tym roku przedsiębiorstwa po raz pierwszy opublikują raporty zawierające dane niefinansowe. Według szacunków Ministerstwa Finansów raportowaniem zostanie objętych około 500 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, z czego 150 to spółki publiczne. Nowe dane mogą z czasem stanowić istotne źródło dodatkowych informacji w procesie analizy spółek giełdowych.

Zarządy nadal mężczyznami stoją

W stosunku do ubiegłego roku do niewielkich zmian doszło w przypadku udziału kobiet w zarządach wszystkich spółek giełdowych. Wskaźnik różnorodności w 2017 r. w ujęciu ogółem wzrósł do 12,3 proc. z 12 proc. w roku poprzednim. Najwyższa wartość tego wskaźnika w ostatnich ośmiu latach miała miejsce w 2012 r. (wówczas było to 13 proc.), zaś najniższy udział kobiet w zarządach wszystkich spółek giełdowych wystąpił w 2010 r. (11,11 proc.).

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Parkietu"
Czytaj "Parkiet" w e-prenumeracie i uzyskaj dostęp do wszystkich treści
    Otrzymujesz dostęp do:
  • analiz, opinii, komentarzy, kwartalnych wyników finansowych
  • oraz pozostałych artykułów serwisu Parkiet.com
Kup teraz

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: PARKIET

×

�adna cz�� jak i ca�o�� utwor�w zawartych w dzienniku nie mo�e by� powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos�b (w tym tak�e elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) w��cznie z kopiowaniem, szeroko poj�t� digitalizacj�, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym tak�e zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek u�ycie lub wykorzystanie utwor�w w ca�o�ci lub w cz�ci bez zgody Gremi Media SA lub autor�w z naruszeniem prawa jest zabronione pod gro�b� kary i mo�e by� �cigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artyku�u mo�liwe jest tylko i wy��cznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artyku��w prasowych" [Poprzednia wersja obowi�zuj�ca do 30.01.2017]. Formularz zam�wienia mo�na pobra� na stronie www.rp.pl/licencja.


Wideo komentarz