Analizy

Ten rok dla małych spółek ma być lepszy, ale jest kilka warunków

Małe firmy powinny powoli odbudowywać marże utracone po wzroście kosztów pracy i cen surowców, ale ryzykiem wciąż są zacieśniający się rynek pracy i silny złoty. Dla wycen kluczowy będzie wzrost napływów pieniędzy od inwestorów.
Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski

Spośród 103 spółek, które przewinęły się przez indeks sWIG80 od początku 2017 r. (pamiętajmy o przeprowadzanych co kwartał rewizjach składów indeksów na GPW i o prowadzonych wezwaniach), zarobić dało 51 (średnio 27 proc.), a pozostałe 53 przyniosły stratę (średnio 25 proc.). Lepiej wypada statystyka w przypadku mWIG40, gdzie spośród 49 analizowanych przypadków na plusie jest 31 firm (średni zysk 26 proc.), a na minusie pozostałe 18 (średnia strata 20 proc.). Indeks małych spółek przez trzy lata zyskał tylko 14 proc., średnich zaś znacznie więcej – 33 proc. Słabość maluchów przełożyła się na znacznie niższe wyceny – wskaźnik C/Z dla indeksu sWIG80 na lata 2018 i 2019 wynosi odpowiednio tylko 10,1 i 8,1 proc., tymczasem dla indeksu mWIG40 sięga odpowiednio 14,4 i 11,9. Znacznie tańszy indeks małych spółek jest również pod względem wskaźnika C/WK, który dla niego wynosi na lata 2018 i 2019 odpowiednio 1,06 i 0,96, dla mWIG40 jest to wyraźnie więcej – 1,62 i 1,46. Mniejsze spółki nie tylko miały większe problemy fundamentalne (więcej o tym w tekście), ale też są mniej płynne. mr

Foto: GG Parkiet

Pod koniec 2017 r., kiedy różnica w rocznych stopach zwrotu między WIG20 a sWIG80 sięgała aż 30 pkt proc., oczekiwano, że w tym roku to maluchy będą sobie lepiej radzić. Faktycznie, od początku roku tylko sWIG jest na plusie, choć niewielkim (0,7 proc.).

Czekając na napływy

– Na ten obraz składa się wyprzedaż akcji na światowych rynkach z początku lutego, która najmocniej zaciążyła WIG20, a z drugiej strony pogarszające się nieprzerwanie od I kwartału 2017 r. nastawienie do małych spółek, więc potencjał spadkowy tej grupy musiał się w pewnym momencie wyczerpać. Czynniki za te spadki odpowiadające są w znacznym stopniu już uwzględnione w cenach akcji, a część walorów wycenowo znalazła się na atrakcyjnych poziomach, co pozwoliło na zbudowanie odbicia – mówi Dariusz Świniarski, zarządzający w DM TMS Brokers. Jego zdaniem małe spółki powinny stopniowo odbudowywać wyniki, a blue chips mogą być pod wpływem gorszych nastrojów globalnych, których odbudowanie po ostatnich spadkach może zająć trochę czasu.

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Parkietu"
Czytaj "Parkiet" w e-prenumeracie i uzyskaj dostęp do wszystkich treści
    Otrzymujesz dostęp do:
  • analiz, opinii, komentarzy, kwartalnych wyników finansowych
  • oraz pozostałych artykułów serwisu Parkiet.com
Kup teraz

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: PARKIET

×

�adna cz�� jak i ca�o�� utwor�w zawartych w dzienniku nie mo�e by� powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos�b (w tym tak�e elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) w��cznie z kopiowaniem, szeroko poj�t� digitalizacj�, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym tak�e zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek u�ycie lub wykorzystanie utwor�w w ca�o�ci lub w cz�ci bez zgody Gremi Media SA lub autor�w z naruszeniem prawa jest zabronione pod gro�b� kary i mo�e by� �cigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artyku�u mo�liwe jest tylko i wy��cznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artyku��w prasowych" [Poprzednia wersja obowi�zuj�ca do 30.01.2017]. Formularz zam�wienia mo�na pobra� na stronie www.rp.pl/licencja.


Wideo komentarz